Acties bij bewakingsdiensten (PC 317)

Door: Marc Verboom | Op: 20/05/2011

Acties gaan door

Zoals aangekondigd heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront de voorbije dagen actie gevoerd in de bewakingssector naar aanleiding van de arrogante en provocerende houding van de werkgevers. Deze acties zijn over het hele land succesvol geweest.

Ter herinnering, op 16 mei zijn de sectorale onderhandelingen afgesprongen ten gevolge van de houding van de werkgevers, die doof bleven voor de eisen van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Erger nog, ze willen ons hun eisen opdringen: wijziging van de index en invoering van de arbeidstijd op jaarbasis.

Het actiecomité van het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft zich beraden over de situatie en beslist de onderhandelingen niet verder te zetten vooraleer de werkgeversfederatie haar voorwaarden intrekt en een verbeterd en concreet voorstel op tafel legt.

De vakbonden hebben een actieplan in crescendo opgesteld om tot een onderhandeld akkoord te komen:
  • een nationale actiedag voor alle ondernemingen van de sector op maandag 23 mei;
  • andere acties (o.a. in de luchthavens);
  • een actie- en stakingsdag met een nationale manifestatie op donderdag 9 juni.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek