Sectoronderhandelingen logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 05/05/2011

Gemiste start

De onderhandelingen om de loon- en arbeidsvoorwaarden in de logistieke sector (PC 226) vast te leggen voor de periode 2011 - 2012 werden begonnen op 2 mei.

Al na enige uren werden de onderhandelingen opgeschort. De werkgevers stonden zeer negatief tegenover de syndicale eisenbundel en kwamen zelf met een aantal tegeneisen die we moeilijk anders dan als een provocatie kunnen begrijpen.

Standpunten werkgevers

De werkgevers eisten:
 • enkel 1 keer per jaar een indexsprong
 • afbouw van het bedrag van 250 euro ecocheques voor de deeltijdse werknemers
 • 0,25% extra bijdrage voor het aanvullend sectoraal pensioenplan aan te rekenen op 0,3% loonmarge
 • mogelijkheden tot tijdskrediet afbouwen en afbouw van de sectorale aanvullende premies
 • beperking van het aantal dagen syndicale vorming
 • financiële sancties bij niet respecteren sociale vrede

en volgende punten uit de eisenbundel van de vakbonden waren voor hen onbespreekbaar:

 • alle punten die een financiële impact zouden hebben: o.a. toeslagen voor flexibel werken, verhoging werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer, verhoging van het aantal vormingsdagen per bediende, ...
 • het individueel recht op vorming
 • behoud van werk bij overgang van onderneming
 • verbetering statuut van de syndicale delegatie.

Standpunt vakbonden

In antwoord daarop hebben we, om de onderhandelingen niet nodeloos te rekken, onze eisenbundel tot de essentie terug gebracht. De belangrijkste punten zijn:
 • correcte loonsverhoging in centen (niet in procenten)
 • handen af van de index
 • behoud bestaande regeling ecocheques
 • handen af van het tijdskrediet
 • verlenging van de bestaande brugpensioenstelsels
 • sociaal luik bij het sectoraal aanvullend pensioen (ook bijdrage bij ziekte, zwangerschap, ...)
 • verhoging aantal dagen vorming
 • duidelijke loonstrook met vermelding overuren, verlofsaldo, ...
 • behoud van werk en arbeidsvoorwaarden bij overgang van logistieke provider
 • kwalitatieve verbeteringen van de arbeid
 • verhoging syndicale premie.

De vakbonden consulteren hun achterban. Het lijken zeer moeilijke onderhandelingen te worden. De kans is reëel dat delegees, militanten en de bedienden van de sector in actie gaan tegen de onverwachts stugge houding van de werkgevers. Ze willen samen met ons een eerbaar sectorakkoord met resultaat op kwantitatief en kwalitatief vlak.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek