Welvaartsaanpassingen sociale uitkeringen

Door: Marc Verboom | Op: 28/04/2011

Voor 497 miljoen euro

De uiteindelijke regeringsbeslissing in uitvoering van het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord voorziet dat alle sociale uitkeringen (bovenop de index) worden aangepast aan de evolutie van de welvaart.

Dit gebeurt als volgt:
 • op 1/1/2011 verhogen de berekeningsplafonds voor nieuwe uitkeringsgerechtigden met 0,7%;
 • op 1/9/2011 verhogen alle minima (behalve wachtuitkering voor samenwonende schoolverlaters) en forfaits met 2%;
 • op 1/9/2011 verhogen de uitkeringen die minstens 1 jaar geleden ingingen met minstens 0,7% (bij de invaliden wordt dit omgezet in een jaarlijks vakantiegeld van 200 euro);
 • op 1/9/2011 verhogen de pensioenen ouder dan 15 jaar met 2,25%;
 • op 1/12/201 worden de pensioenen die ingingen na 1996 en voor 2011 verhoogd met 1,25%;
 • de verhoging met 2% na 5 of 6 jaar uitkeringsgerechtigd wordt behouden;
 • vanaf 1/3/2011 wordt in de sector werkloosheid het plafond voor de nieuwkomers en diegenen die al aan het maximum zitten extra verhoogd met 1,25%;
 • vanaf 1/3/2011 krijgen de alleenstaande werklozen vanaf het tweede jaar werkloosheid 55%.

Dit geheel is goed voor 497 miljoen euro, bovenop de index.

Sinds het ABVV zijn campagne voor de welvaartsvastheid van de uitkeringen startte hebben we heel wat bereikt.
Via de welvaartsaanpassingen zijn de minima met 13 à 15% verhoogd. Voor de oudere uitkeringen konden we een deel van hun verlies goedmaken (uitkeringen ingegaan meer dan 6 jaar geleden zijn gestegen met 5,5 à 9%). De plafonds werden met 10% (pensioenen) tot 35% (arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid in eerste 6 maanden) verhoogd.

Daarnaast verkregen we structurele verbeteringen in de werkloosheids- en ziekteverzekering:
 • 1ste jaar: 60% voor iedereen (ook voor samenwonenden);
 • verhoging van 40% naar 55% voor de alleenstaanden vanaf het tweede jaar;
 • verhoging van 35% naar 40% voor samenwonenden vanaf de tweede periode;
 • verbetering van het statuut 'gezinshoofd' (indien partner laag inkomen heeft behoudt men het statuut gezinshoofd).

Uit een studie van het Planbureau blijkt dat we de vervangingsratio van de uitkeringen in de laatste jaren terug hebben kunnen verhogen (alhoewel het verlies uit de jaren '80 en '90 nog niet is goedgemaakt).

We zullen waakzaam moeten blijven dat de geplande welvaartsaanpassingen effectief zullen doorgevoerd worden en dit in het kader van de aangekondigde besparingen van 20 miljard euro tegen 2015 (liefst 3 keer meer dan ten tijde van het globaal plan uit 1993).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek