Sectoronderhandelingen van start

Door: Marc Verboom | Op: 12/04/2011

BBTK blijft consequent

Het Koninklijk Besluit dat de loonmarge vastlegt voor de komende sector- en bedrijfsonderhandelingen is op 1 april gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB neemt de bepaling over van het bemiddelingsvoorstel van de regering, na de verwerping door een meerderheid van de werknemers van het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA). Dit KB legt een maximale loonkostontwikkeling vast voor de jaren 2011 en 2012, bovenop de indexering en de baremieke verhogingen en mag niet meer bedragen dan 0,3%. Deze maximum verhoging kan bovendien slechts vanaf 2012. BBTK en ABVV hebben zich steeds verzet tegen deze opgelegde veralgemeende loonnorm. Nu de sectoronderhandelingen van start gaan zullen en moeten wij consequent blijven.

Net zoals in het verleden zullen wij in volle verantwoordelijkheid maar vrij onderhandelen in de sectoren en en bedrijven. In de sectoren en bedrijven die meer aan kunnen zullen wij ons geen carcan laten opleggen. Er zijn genoeg bedrijven die aantonen dat er meer marge is: de winstcijfers voor het boekjaar 2010 die bekend gemaakt worden tonen dit aan. En dat een groot deel van deze winsten naar de aandeelhouders gaan en dat er weer fabelachtige bonussen voor het topmanagement worden voorzien kan niemand ontkennen. Vette vissen voor aandeelhouders en topmanagers, kruimels voor de werknemers? Dit is onaanvaardbaar.

Ondertussen blijft ons indexsysteem onder vuur liggen. Ondanks verklaringen van regeringsleden en het feit dat het KB van 1 april uitdrukkelijk de vrijwaring ervan herneemt. Het Europees competiviteitsplan hangt als een zwaard van Damocles boven onze hoofden. Wij zullen dan ook alle aanvallen op ons indexsysteem blijven bekampen. Sommige werkgeversfederaties zullen ten andere al tijdens de komende sectoronderhandelingen de aanval inzetten. Want laat ons niet vergeten dat de samenstelling van de gezondheidsindex (en het viermaandelijks gemiddelde als basis voor de indexeringen) wel wettelijk verankerd is, maar dat de indexsystemen zijn vastgelegd in de sectorale CAO's. We zullen ook op sectorvlak geen aantasting van de indexering aanvaarden.

Naast de lonen zullen ook andere punten deel uitmaken van onze eisenbundels. Want ook de kwaliteit van het werk moet verder verbeterd worden. Een arbeidsorganisatie op mensenmaat, opleidingskansen voor alle bedienden, een goed eindeloopbaanbeleid, een goede combinatie van werk en privé-leven, mobiliteit, ... Genoeg werk aan de winkel. De komende weken en maanden zal intensief gewerkt worden aan de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sectoren en bedrijven.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek