Uitvoering IPA wet gestemd in parlement

Door: Marc Verboom | Op: 11/04/2011

Zal BBTK inspirerend voorbeeld van bedrijfsleiders volgen?

De kamer keurde op 7 april een groot deel van de bepalingen van het IPA-bemiddelingsvoorstel van de regering goed. Het KB dat de werknemers een imperatieve maximale loonnorm oplegt werd op 28 maart in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Volgens dit KB kan de maximale loonkostontwikkeling over de jaren 2011 - 2012, bovenop de index en de baremieke verhogingen, niet meer bedragen dan 0,3%. De BBTK heeft zich altijd verzet tegen het principe van een afdwingbare norm en zal er zich tegen blijven verzetten.

Waarom ook akkoord gaan met een verschillende behandeling voor de "gewone" werknemers en de "topmanagers"? Die belonen zichzelf en de aandeelhouders ruimhartig voor hun prestaties van de afgelopen jaren. Dexia, KBC, ... kwamen op die manier in de actualiteit, maar het beperkt zich niet tot de financiële sector. We zien het overal gebeuren.

Volgens de bepalingen die de regering oplegt zal het voor de werknemers de volgende 2 jaar wat minder zijn. Dit jaar geen verhoging voor de werknemers, in 2012 kan er slechts 0,3% af. Als BBTK hebben we de voorbije jaren nochtans vastgesteld dat het vooral de werknemers en de uitkeringstrekkers waren die de crisis hebben betaald: herstructureringen, tijdelijke werkloosheid, ...

De gezinnen zijn op dit moment in de feiten de crisis al aan het uitzweten. Sinds een jaar terug steeg de kost om een gemiddeld gezin draaiende te houden met 3,27% (cijfers OIVO - CRIOC). De index vangt dit deels op, maar niet volledig. De verarming is al bezig. En volgens de bepalingen van de loonnorm zet die zich de volgende 2 jaar verder. Dat zal overigens ook de binnenlandse consumptie aantasten en is dus ook nefast voor de economie als geheel.

De BBTK blijft consequent. In de sectoren en bedrijven die meer aan kunnen, zullen wij ons geen carcan laten opleggen. Waarom ons niet spiegelen aan de verhogingen van de topmanagers? Er zijn genoeg bedrijven die aantonen dat er meer marge is: de winstcijfers van het boekjaar 2010 tonen dit zeker aan. En dat een groot deel van deze winsten naar de aandeelhouders gaan en dat weer fabelachtige bonussen voor het topmanagement worden voorzien kan niemand nog ontkennen. In de sectoronderhandelingen zullen wij ervoor zorgen dat de werknemers ook een rechtvaardig deel van de koek krijgen. "In de sectoren en bedrijven die het goed doen of waar hoge bonussen worden uitbetaald gaan wij zeker proberen meer te krijgen dan 0,3%. Bepaalde bedrijven doen gewoon verder alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Ik heb geen probleem met winst als die gebruikt wordt om te investeren in werkgelegenheid en duurzame groei, maar wel als die enkel dient om dividenden en bonussen uit te keren. Welvaart moet op een correcte manier verdeeld worden" zegt BBTK voorzitter Erwin De Deyn. 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek