Werkgeverstussenkomst in woon-werkverkeer

Door: Marc Verboom | Op: 10/03/2011

NMBS tarieven aangepast vanaf 1 februari 2011

Woon-werkverkeer met de trein

De werkgever is verplicht tussen te komen in de kosten van het openbaar vervoer in het kader van het woon-werkverkeer en dit voor alle werknemers die er gebruik van maken, ongeacht hun loon.

In uitvoering van het uitzonderlijk interprofessioneel akkoord 2009 - 2010 werd de tussenkomst van de werkgever vanaf februari 2009 verhoogd van gemiddeld 60% tot gemiddeld 75% van de prijs van het abonnement. Voor kortere afstanden bedraagt de tussenkomst sedertdien 71,8% en voor langere afstanden is dit 78,5%. Terzelfdertijd werd vastgelegd dat de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer niet langer automatisch zou geïndexeerd noch aangepast worden aan de verhoging van de NMBS-tarieven. De sociale partners zouden voortaan tweejaarlijks onderhandelen over de aanpassing van de bedragen.

In het ontwerp van het interprofessioneel akkoord 2011 - 2012, noch in het bemiddelingsvoorstel van de regering is echter sprake van een aanpassing aan de verhoging van de NMBS-tarieven. Bijgevolg valt de doorgevoerde prijsstijging van de NMBS volledig ten laste van de werknemers. In plaats van een gemiddelde werkgeverstussenkomst van 75% zakt dit percentage naar gemiddeld 73,8%.

Woon-werkverkeer met privé-vervoer

Bepaalde sectoren of ondernemingen voorzien eveneens in de (gedeeltelijke) terugbetaling van de verplaatsingskosten met de eigen wagen of een ander vervoermiddel.
Hier moet echter gekeken worden naar de juiste formulering van de sectorale of ondernemings-CAO om de impact van de tariefverhoging te kunnen vaststellen.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek