Crisismaatregelen

Door: Marc Verboom | Op: 10/02/2011

Regering van lopende zaken verlengt bepaalde crisismaatregelen

Op 27 januari 2011 werden een aantal bepalingen uit de crisismaatregelen (voor het eerst ingevoerd in juli 2009) verlengd. Het gaat om:
  • de "crisiswerkloosheid" voor bedienden (zgn. tijdelijke collectieve volledige of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden);
  • de "crisispremie" voor ontslagen arbeiders.

Deze 2 maatregelen uit het totale pakket van de oorspronkelijke crisismaatregelen worden verlengd tot 31 maart 2011. Na eensluidend advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) kunnen zij verlengd worden tot eind mei.

De overige oorspronkelijke crisismaatregelen (de collectieve crisisardbeidsduurvermindering en het individuele crisistijdskrediet) werden dus niet verlengd.

De verhoogde uitkering bij tijdelijke werkloosheid (70% voor samenwonenden en 75% voor gezinshoofden en alleenstaanden) wordt eveneens verlengd tot 31 maart 2011, met mogelijke verlenging tot eind mei, mits eensluidend advies van de NAR.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek