Neen aan het ontwerp IPA

Door: Marc Verboom | Op: 28/01/2011

Iedereen paraat!

De militanten van BBTK hebben onlangs het ontwerpakkoord van Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2011 - 2012 verworpen. Waarom?

Een interprofessioneel akkoord is traditioneel een solidariteitsakkoord dat de grote lijnen uittekent van wat werkgevers en vakbonden voor de komende 2 jaar van elkaar mogen verwachten. Wat de werkgevers deze keer trachten door te drukken is uitermate antisociaal.

Uiteraard zijn de dossiers "arbeiders-bedienden" en "loonvorming" van doorslaggevend belang, maar ook andere hoofdstukken van het ontwerp-IPA voldoen evenmin aan onze verwachtingen. Hieronder enkele van de kernpunten die ons tot een afwijzing van het ontwerpakkoord hebben bewogen:
  • het indexeringsmechanisme wordt voor 2 jaar aan het infuus gelegd, waarna het volledig zal worden uitgehold; maar juist door de indexering van de lonen kunnen de werknemers blijven consumeren en kan de economie dus heropleven;
  • de loonmarge wordt opgelegd: niets in 2011, maximum 0,3% in 2012; dat zijn peanuts in vergelijking met de winsten die de bedrijven opnieuw boeken;
  • wat de harmonisering van de statuten betreft is de verbetering voor de arbeiders minimaal; de bedienden verliezen er bij; de sociale zekerheid draagt haast intergraal de kost van de verbetering van het arbeidersstatuut; het wordt voor de werkgevers goedkoper - en dus gemakkelijker - om te ontslaan; op termijn wordt de economische werkloosheid overal en onbegrensd en zonder beperkende criteria ingevoerd.

Ja aan de harmonisering voor de arbeiders maar zonder te beknibbelen op het statuut van de bedienden en zonder de kost op de gemeenschap (RSZ) af te wentelen.


Bovendien omvat het ontwerpakkoord niets over:
  • de verhoging van het minimumloon;
  • de loondiscriminatie ten aanzien van jongeren (lagere jongerenbarema's);
  • de ontwikkeling van de werkgelegenheid en extra inspanningen op het vlak van opleidingen.

De afwijzing van de ontwerpakkoord is een beslissing met verantwoordelijkheidszin, zowel ten aanzien van de bedienden als van de arbeiders, de werkende bevolking en de sociale uitkeringstrekkers, jong en oud, over alle sectoren, vakorganisaties, gewesten en gemeenschappen heen ... Iedereen heeft er te veel bij te verliezen! De BBTK zal strijden tot het uiterste.


Neen zeggen volstaat niet. Zowat overal in het land zullen informatie- en sensibiliseringsacties worden gevoerd. Alle militanten van BBTK staan paraat om het bediendestatuut te verdedigen, zoals ze altijd al hebben gedaan. We rekenen ook op jullie mobilisatiekracht. We roepen iedereen op om zich bij ons aan te sluiten rond dit ene ordewoord: méér voor de arbeiders, niet minder voor de bedienden en niet op de rug van de sociale zekerheid!

Wil je de actualiteit rond het IPA blijven volgen, de volledige tekst van het ontwerp IPA lezen of het integrale standpunt van BBTK kennen surf dan naar www.bbtk.org« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek