Ecocheques verlengd

Door: Marc Verboom | Op: 25/01/2011

Evaluatie en aanpassingen door NAR

Op de zitting van de Nationale Arbeidsraad (NAR) van 21 december 2010 hebben de vertegenwoordigers van de werkgevers en vakbonden de CAO 98 van 20 februari 2009 omtrent het systeem van de ecocheques geëvalueerd.

Deze evaluatie heeft geresulteerd in een aangepaste CAO 98 bis, ditmaal voor een onbepaalde duur, met:
  • een aantal verduidelijkingen inzake de toekenning en het gebruik van de ecocheques;
  • een aanpassing van de lijst met eoclogische producten en diensten die met ecocheques kunnen aangeschaft worden;
  • een aantal afspraken qua kostenbeheersing verbonden aan de uitgifte (administratiekosten bedrijven) en het innen (prestatievergoeding handelaars) van de ecocheques.

Dit betekent dat het systeem van de ecocheques voor onbepaalde duur kan worden verder gezet.

Aanpassing van lijst met producten en diensten

In de productenlijst vallen er weinig wijzigingen te noteren. Er werden enkele producten toegevoegd zoals bioproducten (met EU-logo voor biologische productie), de aankoop van een compostbak en compost, de verplaatsing per autocar en de aankoop van een beheerssysteem voor de ventilatie van woningen.

Opvallend is dat de aankoop van een abonnement voor het openbaar vervoer de lijst niet gehaald heeft. Een gemiste kans om de "groene mobiliteit" te promoten.

De betrokken partners hebben zich akkoord verklaard om een intern systeem van zelfregulering uit te werken inzake de controle op de producten en diensten die gekocht worden met ecocheques. Het wordt een gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgevers, de werknemers/consumenten, de handelaars en de uitgevers van de ecocheques. Een onafhankelijk controleorgaan zal steekproeven uitvoeren bij de handelaars. Indien na een 3de controle nog overtredingen worden vastgesteld (omdat andere producten en diensten dan op de lijst vermeld worden verkocht met ecocheques) zal de handelaar gesanctioneerd worden en het recht ontzegd worden om te werken met ecocheques.


Verduidelijkingen inzake toekenning en gebruik

Alle dagen wettelijke vakantie zullen voortaan recht geven op ecocheques, dus niet alleen de vakantiedagen gedekt door vakantiegeld maar ook de jeugd- en seniorenvakantiedagen met uitkering van de RVA.

Een verbetering voor de interimcontracten en contracten voor bepaalde duur door de inactiviteitsdagen tussen 2 tewerkstellingsperiodes te laten meetellen in de berekening van de ecocheques.

Bij zeer korte tewerkstellingsperiodes waardoor het bedrag aan ecocheques zeer klein is kan het bedrag van de ecocheques omgezet worden in loon. Dit geldt voor de bedragen kleiner dan 10 euro. Het netto bedrag aan ecocheques wordt verhoogd met 50% en toegevoegd aan het bruto loon waarop dan socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek