Een interprofessioneel akkoord met inhoud

Door: Marc Verboom | Op: 12/12/2010

Er moet ook deze keer sociale vooruitgang gemaakt worden via een solidair interprofessioneel akkoord

De interprofessionele onderhandelingen zijn begin november gestart met de publicatie van het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) over de loonkostevolutie in ons land. De onderhandelaars zitten in de laatste rechte lijn. De bedoeling is af te ronden voor Kerstmis. Of het tot een akkoord komt is verre van zeker. Voor BBTK kan een akkoord alleen als dit een inhoud heeft.

Loonvorming

Het rapport van de CRB voorziet de komende 2 jaar in een loonkostontwikkeling van gemiddeld 5% in onze buurlanden Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg. Wij willen ons niet vastpinnen op een cijfer maar hiermee moet wel een voldoende marge kunnen worden aangeboden om op een vrije manier loonsverhogingen te kunnen onderhandelen in de sectoren (en de bedrijven). Bij deze onderhandelingen zullen wij zeker rekening houden met de economische context waarin de sectoren (en de bedrijven) zich bevinden.

Aangezien een interprofessioneel akkoord (IPA) bij uitstek een solidariteitsakkoord moet zijn, moet ook deze keer het interprofessioneel minimumloon worden opgetrokken.

Tenslotte moet het ook duidelijk zijn dat er niet kan geraakt worden aan ons indexsysteem. De werkgevers mogen hun ideetjes, die ze de laatste weken in de pers hebben geopperd (indexsprong, indexering op het netto loon, indexering op een forfaitair bruto bedrag, aanpassing indexkorf, ...), definitief opbergen.


Verlenging maatregelen

De verlenging van een aantal specifieke brugpensioenregimes moet ook deel uitmaken van een interprofessioneel akkoord, net als de verlenging van de verbetering van de uitkeringen in het kader van de tijdelijke werkloosheid. Desnoods moet de regering van lopende zaken zelf de maatregelen nemen.


Arbeiders- en bediendestatuut

Discriminaties tussen de statuten dienen weggewerkt te worden door het optrekken van het statuut van de arbeiders naar dat van de bedienden. Dus vooruitgang voor de arbeiders zonder achteruitgang voor de bedienden. Sommigen willen van dit thema het centrale punt van het IPA maken. Voor ons niet gelaten als dit gebeurt op basis van de hiervoor aangehaalde filosofie. Iedereen rond de onderhandelingstafel moet weten dat zij de BBTK op hun weg zullen vinden indien hiervan in het IPA wordt afgeweken.


Welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen

De werkgevers hebben het weer klaar gespeeld om de discussie hierover, die al beëindigd had moeten worden voor 15 september, uit te stellen en te laten samen vallen met de interprofessionele onderhandelingen. Zij zullen proberen dit als pasmunt te gebruiken of chantage te plegen dat er geen welvaartsaanpassingen van de sociale uitkeringen komen indien niet wordt toegegeven op andere punten uit hun eisenbundel. Ook hier zeggen wij uitdrukkelijk aan de regering dat zij hier haar verantwoordelijkheid moet nemen indien de werkgevers het been stijf houden. Dit dossier is immers al beslist en de ervoor beschikbare enveloppe is budgettair vastgelegd.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek