Verlenging crisismaatregelen

Door: Marc Verboom | Op: 24/11/2010

Van een zoveelste verlenging zonder vooruitgang in de harmonisatie van de statuten kan geen sprake zijn

Bij Agoria en sommige andere werkgeversorganisaties gaan er blijkbaar stemmen op om nogmaals de crisismaatregelen te verlengen. Voor de BBTK is dit dossier (en meer bepaald de maatregel rond de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden) onlosmakleijk verbonden met de discussie rond de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden.

De BBTK selt duidelijk dat er geen sprake kan zijn van een verlenging van de crisismaatregelen zonder duidelijke vooruitgang in het globaal dossier van het harmoniseren van de statuten van arbeiders en bedienden. Het is uitgesloten tijdelijke uitzonderlijke maatregelen in definitieve regelingen om te zetten.

Dat is niet nieuw. Al bij het invoeren van de crisismaatregelen (medio 2009) werd in de specifieke wet daarover ingeschreven dat een verlenging enkel kon als een vooruitgang in het dossier arbeiders/bedienden kon worden voorgelegd. Deze bepaling uit de wet heeft bij de achtereenvolgende verlengingen nooit tot iets geleid. Telkens opnieuw werden de maatregelen verlengd zonder raadpleging van de sociale partners. Vooruitgang in het debat rond de statuten is er nochtans niet.

De cijfers en verwachtingen die Agoria (federatie van technologische industrie) en het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) in de pers aanhalen (ongeveer 1/3 van de KMO's denkt te moeten overgaan tot ontslagen, voor 1 op 6 KMO's lonkt het faillisement) zijn bovendien in tegenspraak met wat we zelf vaststellen in de commissie die de ingediende bedrijfsplannen rond de crisismaatregelen moet behandelen. Daar komen namelijk steeds minder aanvragen binnen. Ook andere indicatoren wijzen bovendien op een voorzichtig en langzaam herstel van de economie.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek