Syndicale premie erkende controleorganismen (PC 219)

Door: Marc Verboom | Op: 17/11/2010

De syndicale premie 2009 voor de bedienden in de sector erkende controleorganismen is op komst

De syndicale premie 2009 (betaalbaar in 2010) is betaalbaar aan:
  • de bedienden die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor bedienden in een onderneming die behoort tot het paritair comité van de erkende controleorganismen (PC 219);
  • de bedienden die in 2009 ten minste 1 maand tewerkgesteld waren in een onderneming van de sector én aansluitend daarop werkloos waren, in voltijds tijdskrediet of met (brug)pensioen gingen;
  • én die sinds 16 juli 2010 bij BBTK zijn aangesloten.

De premie bedraagt 110 euro en is (alleen per overschrijving) betaalbaar van 1 november tot 31 december 2010 na afgifte van het attest "syndicale premie" op het BBTK secretariaat.

De attesten worden aan de BBTK leden opgestuurd.

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met het BBTK secretariaat.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek