De Vlaamse Aanmoedigingspremies

Door: Marc Verboom | Op: 06/12/2002

De Vlaamse aanmoedigingspremies : voor wie en onder welke voorwaarden?

Het leven is meer dan werken alleen. De laatste jaren besteden mensen meer aandacht aan de kwaliteit van hun leven : een betere combinatie van arbeid en vrije tijd staat voorop. Werknemers willen tijd vrij maken om een opleiding te volgen, voor hun kinderen te zorgen of om het gewoon wat rustiger aan te doen.

De Vlaamse overheid, op advies van de sociale partners (vakbonden en werkgevers), wil dit stimuleren. Daarom geeft zij in bepaalde gevallen boven op de federale RVA-uitkering bijkomende aanmoedigingspremies voor de werknemers in de privé-sector die tijdskrediet nemen.

Voor wie ?

De Vlaamse aanmoedigingspremies gelden voor werknemers uit de privé-bedrijven gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bedrijf moet wel behoren tot een sector waarin een akkoord is afgesloten waarin het recht op de Vlaamse aanmoedigingspremies werd geopend of er moet een akkoord zijn afgesloten op ondernemingsvlak of de werkgever moet een toetredingsakte hebben ingediend.

Voor de werknemers uit de Vlaamse social-profitsector (ziekenhuizen, opvoedingsinstellingen, beschutte werkplaatsen, gezins- en bejaardenhelpsters) is echter een apart premiestelsel uitgewerkt.

Behalve bij ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden is het federale tijdskrediet of één van de thematische verloven (en dus de federale RVA-uitkering) steeds een voorwaarde om één van de Vlaamse aanmoedigingspremies te verkrijgen.

Voorwaarden

Er zijn Vlaamse aanmoedigingspremies voorzien indien je je arbeidstijd geheel of gedeeltelijk vermindert:
  • bij het volgen van een opleiding;

  • in geval van zorgverlof (ouderschapsverlof, bijstand of verzorging van een ziek familielid of verlenen van palliatieve verzorging;

  • t.g.v. arbeidsduurvermindering in een bedrijf in moeilijkheden of herstructurering.
Voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende mogelijkheden, de voorwaarden en de bedragen van de premies neem je contact op met het BBTK secretariaat (zie Contact) of met de Vlaamse administratie Werkgelegenheid op hun website www.vlaanderen.be/werk of de Bijblijflijn 070/345.000

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek