Nieuwe loongrenzen 2011

Door: Marc Verboom | Op: 16/11/2010

De nieuwe loongrenzen voor 2011 voor de proefperiode, opzeggingstermijnen, scheidsrechtelijk beding, niet-concurrentiebeding, scholingsbeding en sollicitatieverlof gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 12 november 2010 verschenen de geïndexeerde loongrenzen die vanaf 1 januari 2011 van toepassing zullen zijn:
  • 30.535 i.p.v. 30.322 euro in 2010;
  • 36.604 i.p.v. 36.349 euro in 2010;
  • 61.071 i.p.v. 60.645 euro in 2010.

Deze bedragen hebben een invloed op:
  • de duur van de proefperiode;
  • de lengte van de opzeggingstermijn;
  • de geldigheid van het scheidsrechtelijk beding;
  • de geldigheid van het niet-concurrentiebeding;
  • de geldigheid van het scholingsbeding;
  • het recht op sollicitatieverlof tijdens de opzeggingstermijn.

Zo is de duur van de proefperiode beperkt tot maximum 6 maanden indien het bruto jaarloon kleiner is dan 36.604 euro. Boven dit bedrag mag een proefperiode van maximum 12 maanden worden overeengekomen.

Is het bruto jaarloon lager dan 30.535 euro dan is de wettelijke opzeggingstermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming van toepassing als het ontslag uitgaat van de werkgever. Bedraagt het bruto jaarloon meer dan 30.535 euro dan moet de opzeggingstermijn worden vastgelegd in onderling akkoord tussen de werkgever en de bediende (met minimaal de wettelijke opzeggingstermijn) of door de rechter worden bepaald (eventueel via de zogenaamde formule Claeys).

Indien het bruto jaarloon kleiner is dan 30.535 euro is de geldigheid van een niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beperkt tot de functies vastgelegd in een (sectorale) CAO.

Een scholingsbeding kan enkel in een arbeidsovereenkomst opgenomen worden of nadien vastgelegd worden indien het bruto jaarloon hoger is dan 30.535 euro.

Is het bruto jaarloon lager dan 30.535 euro dan heeft de bediende tijdens de opzeggingstermijn recht op 2 halve dagen per week om een nieuwe job te zoeken, het zogenaamde sollicitatieverlof. Is het bruto jaarloon groter dan 30.535 euro dan is dit recht beperkt tot de laatste 6 maanden van de opzeggingstermijn. Voor deze periode heeft de bediende recht op 1 halve dag per week sollicitatieverlof.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek