Bedrijfswagens

Door: Marc Verboom | Op: 08/11/2010

Geïndexeerde CO2-coëfficiënt

Een bedrijfswagen waarover de werknemer beschikt voor privé-doeleinden vormt een belastbaar voordeel in natura. De werknemer betaalt dus op dit voordeel belastingen.

Het belastbaar voordeel is sinds 1 januari 2010 niet langer afhankelijk van de fiscale PK en de totale afstand die jaarlijks voor privé-doeleinden wordt afgelegd.

Sinds 1 januari 2010 bepalen de volgende parameters het voordeel in natura:
  • de totale afstand die jaarlijks voor privé-doeleinden wordt afgelegd;
  • de CO2-uitstoot;
  • de CO2-coëfficiënt.

Het aantal privé-kilometers wordt forfaitair vastgelegd op 5.000 of 7.500 km naargelang de afstand van de woonplaats tot het werk (enkele rit) respectievelijk ten hoogste 25 km of meer dan 25 km bedraagt.

De CO2-uitstoot is de CO2-uitstoot van de wagen volgens de fabrikant.

De CO2-coëfficiënt wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd (op basis van het indexcijfer van de maand oktober) en staat in functie van het motortype. De geïndexeerde bedragen voor 2011 zijn:
  • 0,00216 euro/gr CO2 voor een auto met een motor op benzine, LPG of aardgas (0,0021 in 2010);
  • 0,00237 euro/gr CO2 voor een auto met dieselmotor (0,0023 in 2010);
  • 0,10 euro/gr CO2 voor een wagen met elektrische motor (niet indexgebonden bedrag).

Het belastbaar voordeel is gelijk aan het forfaitair aantal privé-kilometers (5.000 of 7.500 km) x CO2-uitstoot x CO2-coëfficiënt.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek