Frontale aanval van Brink's Belgium

Door: Marc Verboom | Op: 30/10/2010

Directie komt met drastisch herstelplan

De directie van Brink's Belgium (vervoer van geld en waardentransport) heeft op een bijzondere ondernemingsraad haar herstelplan meegedeeld om de catastrofale situatie waarin de onderneming zich bevindt recht te trekken:
  • alle waardenvervoerders moeten hun bediendestatuut inleveren en overgaan naar het arbeiderstatuut;
  • alle loon- en arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd (de bedrijfsovereenkomsten en de verworven rechten worden van tafel geveegd);
  • de basis van Strépy wordt gesloten en het personeel wordt gedeeltelijk overgeplaatst;
  • de basis van Zaventem wordt verkocht met overdracht van personeel.

Dit voorstel is te nemen of te laten en de directie verwacht een antwoord van de vakbonden tegen 5 november 2010.

Dat een werkgever een overstap van het bediendestatuut naar het arbeidersstatuut hanteert in een herstructurering is nooit gezien en ongehoord.

De financiële problemen van de onderneming vloeien niet voort uit het statuut van het personeel maar is een gevolg van een reeks problemen zoals o.a. operationele problemen en structurele overuren, gebrek aan goed materiaal, geen echte commerciële politiek.

Dit is niet de juiste weg en hypothekeert het komende interprofessioneel overleg over de harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut. BBTK roept daarom de werkgeversfederaties op om Brink's Belgium te laten terug komen op dit voorstel. Voor BBTK is dit dossier meer dan principieel en symbolisch en zal alle middelen aangrijpen om hier tegen in te gaan. De betrokken werknemers zijn in alvast in staking.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek