Inhoud van een interprofessioneel akkoord

Door: Marc Verboom | Op: 24/10/2010

BBTK pleit op haar congres voor een offensieve eisenbundel

Gegeven:
 • de verklaringen van verscheidene werkgeversfederaties die pleiten voor een loonmatiging, en zelfs voor een loonblokkering met inbegrip van het niet toepassen van de loonindexering;
 • dat de BBTK van mening is dat loonmatiging de interne consumptie zal afremmen en op die manier ook de economische ontwikkeling;
 • de druk op de brugpensioenen vanwege sommige politieke partijen en werkgeversfederaties;
 • de pleidooien van de werkgevers voor een verlenging van de arbeidsduur, hetzij op weekbasis, jaarbasis of gespreid over de hele loopbaan;
 • de wil van het BBTK congres om vooruitgang te boeken in de opwaartse harmonisatie van het arbeidersstatuut met dat van de bedienden;

pleit het BBTK congres voor een offensieve interprofessionele eisenbundel met de volgende hoofdlijnen:
 • de onderhandelingen over de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen moet gescheiden van de interprofessionele onderhandelingen gebeuren; we weigeren voor de verhoging van de sociale uitkeringen een prijs te betalen ten koste van het interprofessioneel akkoord;
 • deze ontkoppeling geldt eveneens voor de onderhandelingen in de social-profit;
 • in het dossier arbeiders/bedienden moet een kader worden vastgelegd om de discriminaties tussen arbeiders en bedienden weg te werken met een significante stap in het kader van het interprofessioneel akkoord 2011-2012;
 • geen verlenging na 2010 van de crisismaatregel betreffende de tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden;
 • kwalitatieve werkgelegenheid via investeringen in onderzoek en ontwikkeling en het individueel recht op opleiding voor alle werknemers;
 • geen nieuwe flexibiliteit;
 • geen nieuwe cadeaus voor de werkgevers en overheidssteun (onder welke vorm ook) moet afhankelijk gemaakt worden van werkgelegheidsverbintenissen;
 • optrekken van het gewaarborgd minimum maandloon;
 • afschaffing van de degressieve loonschalen voor jongeren;
 • voldoende marge voor verhogingen van het bruto loon in de sectoren en bedrijven;
 • er kan niet geraakt worden aan de index en de baremieke verhogingen;
 • volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • verlengen van alle brugpensioenstelsels die moeten gebeuren via het interprofessioneel akkoord.


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek