Regering van lopende zaken verlengt crisismaatregelen

Door: Marc Verboom | Op: 27/09/2010

Crisismaatregelen van toepassing tot eind 2010


Het gaat om een pakket van 3 maatregelen (zie berichten dd. 21/5/2009, 17/12/2009 en 6/5/2010):
  • een collectieve arbeidsduurvermindering met 1/4 of 1/5 van de arbeidstijd, gekoppeld aan een vermindering van de RSZ-bijdragen voor de werkgever;
  • een individuele vermindering met 1/5 of 1/2 van de arbeidsprestaties, gekoppeld aan een RVA-uitkering ("crisistijdskrediet");
  • een collectieve volledige of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst, gekoppeld aan een werkloosheidsuitkering van de RVA ("crisisschorsing voor bedienden").

Deze maatregelen waren oorspronkelijk van toepassing van 1 juli tot 31 december 2009. Ze werden midden december 2009 een eerste keer door de regering éénzijdig verlengd tot 30 juni 2010. Nadien werden ze opnieuw, zonder enig overleg, verlengd tot 30 september 2010. Nu worden ze verlengd tot 31 december 2010.

In de Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft het ABVV, op vraag van BBTK, in het advies laten opnemen dat de verlenging van deze maatregelen op geen enkele wijze mag ingeroepen worden als een voorafname op de lopende discussies inzake het statuut arbeiders-bedienden.


Opgelet:

Een werkgever kan de crisismaatregelen verder toepassen indien de werkgever tot 30 september 2010 één van de regelingen gebruikte én indien de CAO of het ondernemingsplan verder van toepassing is of verlengd wordt.

De periode van het crisistijdskrediet is per werknemer beperkt tot een maximale duur van 6 maanden per kalenderjaar. Echter ten gevolge van de verlenging kan de werknemer in de loop van het jaar 2010 gedurende 12 maanden in crisistijdskrediet zijn.

De periode van de crisisschorsing voor bedienden wordt echter niet uitgebreid als gevolg van de verlenging van de maatregelen. De wet voorziet een regeling van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst (er wordt in een week geen enkele dag gewerkt). Een volledige schorsing kan in 2010 voor maximum 16 kalenderweken ingevoerd worden. Daarnaast voorziet de wet in een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst (hierbij wordt ten minste 2 werkdagen per week gewerkt) en dit voor maximum 26 kalenderweken in 2010. De oorspronkelijke maximale periodes van 16 en 26 kalenderweken per jaar worden dus, niettegenstaande de verlenging, behouden.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek