Ecocheques in de sector logsitiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 12/09/2010

Volgens het sectoraal akkoord 2009 - 2010 dienst de "tweede schijf" ecocheques betaald te worden in september 2010

In de sector logistiek (PC 226) is de koopkrachtverhoging zoals voorzien in het Interprofessioneel Akkoord 2009 - 2010 vastgelegd in de sectorale overeenkomst van 4 mei 2009.

In principe is de koopkrachtverhoging voor 2009 en 2010 voorzien in de vorm van ecocheques. Op bedrijfsvlak kon hiervan afgeweken worden door een gelijkwaardig voordeel te voorzien (zie verder onder "omzetting in gelijkwaardig voordeel").

Een "eerste schijf" aan ecocheques ter waarde van 125 euro (of een gelijkwaardig voordeel) werd betaald in december 2009.


1. Welk bedrag aan ecocheques ?

Iedere bediende (zowel voltijds als deeltijds) heeft in september 2010 recht op 250 euro aan ecocheques. Dit bedrag kan herleid worden in functie van de reëel gepresteerde periode tijdens de referteperiode. Alle periodes gedekt door loon, vakantiegeld, het gewaarborgd loon bij ziekte en de periode van het moederschapsverlof zijn gelijkgestelde periodes die recht geven op ecocheques.

De koopkrachtverhoging van 250 euro netto is ook verworven voor de jaren na 2010 (het gaat om een recurrent en definitief verworven voordeel). De manier waarop (onder de vorm van ecocheques ???) staat echter nog niet vast.


2. (Para)fiscale aspecten

De ecocheques zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Deze vrijstelling is enkel van toepassing indien:
  • de nominale waarde van de ecocheques maximaal 10 euro is;
  • op de ecocheque de vermelding staat dat de geldigheid beperkt is tot 24 maanden vanaf de datum van uitreiking;
  • de ecocheque uitsluitend kan gebruikt worden voor het aanschaffen van ecologische producten en diensten;
  • het totale bedrag van de ecocheques op jaarbasis en per werknemer niet hoger ligt dan 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010.

Bovendien mogen de ecocheques niet toegekend zijn ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel.


3. Omzetting in een gelijkwaardig voordeel

De omzetting van deze koopkrachtverhoging onder de vorm van ecocheques in een gelijkwaardig voordeel is voorzien in de sectorale CAO. Deze omzetting diende te gebeuren voor 1 november 2009 via een schriftelijk akkoord met de vakbondsafvaardiging (CAO) en neergelegd te worden bij de voorzitter van het paritiar comité van de sector. Indien deze omzetting niet gebeurde voor deze datum is de sectorale regeling met ecocheques automatisch van toepassing.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek