Betaalde feestdagen in 2011

Door: Marc Verboom | Op: 26/08/2010

Voor 15 december 2010 moeten de vervaningsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2011 op de volgende data:
  • zaterdag 1 januari : Nieuwjaar
  • maandag 25 april : Paasmaandag
  • zondag 1 mei : Feest van de Arbeid
  • donderdag 2 juni : Hemelvaartdag
  • maandag 13 juni : Pinkstermaandag
  • donderdag 21 juli : nationale feestdag
  • maandag 15 augustus : Maria Hemelvaart
  • dinsdag 1 november : Allerheiligen
  • vrijdag 11 november : Wapenstilstand
  • zondag 25 december : Kerstmis

Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2011 is dit het geval voor zaterdag 1 januari (te vervangen door maandag 3 januari), zondag 1 mei (te vervangen door maandag 2 mei) en zondag 25 december (te vervangen door maandag 26 december).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Dit gebeurt (met unanimiteit) in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2010 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement worden toegevoegd waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdagen van de feestdagen of de toekenning van de individuele compensatiedagen vermeld staan.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek