Feestdagen en verlofdagen 2011 in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 26/08/2010

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen

1. wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2011 op volgende data:
  • zaterdag 1 januari : Nieuwjaar (te vervangen zie verder)
  • maandag 25 april : Paasmaandag
  • zondag 1 mei : Feest van de Arbeid (te vervangen zie verder)
  • donderdag 2 juni : Hemelvaartdag
  • maandag 13 juni : Pinkstermaandag
  • donderdag 21 juli : nationale feestdag
  • maandag 15 augustus : Maria Hemelvaart
  • dinsdag 1 november : Allerheiligen
  • vrijdag 11 november : Wapenstilstand
  • zondag 25 december : Kerstmis (te vervangen zie verder)

De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen op de eerstvolgende maandag. Voor 2011 is dit van toepassing op de wettelijke feestdagen van zaterdag 1 januari, zondag 1 mei en zondag 25 december.

De vervangingsdag kan echter op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere bediende afzonderlijk.

In elk geval moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2010.

2. regionale verlofdag

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag: in Vlaanderen (maandag 11 juli), in Brussel (maandag 11 juli of dinsdag 27 september), in Wallonië (dinsdag 27 september) en in het Duitstalig landsgedeelte (dinsdag 15 november).

Wanneer een regionale verlofdag samenvalt met een zaterdag of zondag wordt een vervangingsdag toegekend. De modaliteiten van toekenning en vervanging moeten bepaald worden op het vlak van de onderneming. Zo kan de regionale verlofdag op een andere dag collectief of individueel worden toegekend.

3. conventionele halve verlofdagen

In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf  's middags op tweede Nieuwjaarsdag (zondag 2 januari), Goede Vrijdag (vrijdag 22 april), Allerzielen (woensdag 2 november) en tweede Kerstdag (maandag 26 december).

De conventionele halve verlofdag van zondag 2 januari wordt aan iedere bediende individueel toegekend. Indien de wettelijke feestdag van zondag 25 december verlegd wordt op maandag 26 december wordt de halve dag van 26 december individueel toegekend.

Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bv. door iedere bediende vrij te kiezen).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek