Recht op opleiding in het ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 05/12/2002

Aanpassing van het sanctiemechanisme in geval het recht op opleiding niet wordt ingevuld.

Voor de bedienden en kaderleden van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden ( PC 218 ) bestaat sinds 1999 een recht op opleiding. De opleiding moet gericht zijn op de verhoging van de professionele kwalificatie van de bedienden. De sectorale overeenkomst van 5 mei 1999 voorzag in het recht op 4 opleidingsdagen over de periode 1999 - 2000 - 2001 (2 dagen in 1999 - 2000 en 2 dagen in 2001).

De sectorale overeenkomst van 25 april 2001 voorziet in een individueel recht op 4 vormingsdagen in de periode 2002 - 2003 (2 dagen in 2002 en 2 dagen in 2003). Enkel een goedgekeurd opleidingsplan op het vlak van de onderneming kan afwijkende bepalingen vastleggen i.v.m. dit individueel recht. Zo kan het totaal aantal vormingsdagen geglobaliseerd worden en worden toegekend aan een bepaalde bedienden en/of bepaalde categorieën van bedienden.

In principe moeten de opleidingen plaatsvinden tijdens de normale werkuren.

Voor 31 december 2002 moet je werkgever ten minste een voorstel of aanbod hebben gedaan m.b.t. de 4 vormingsdagen. Dit betekent dat op één of andere manier de vormingsdagen in het vooruitzicht worden gesteld of gepland zijn.

Wat indien de werkgever dit niet doet ?

Indien je werkgever je geen of een onvoldoende aanbod overmaakt voor 31 december 2002, moet je voor 31 maart 2003 hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij je werkgever.

Je werkgever heeft dan tot 30 april 2003 de tijd om mee te delen welke opleidingsdagen hij je aanbiedt tegen ten laatste eind december 2003.

Indien je werkgever niet ingaat op deze vraag of je hebt geen of onvoldoende opleidingsdagen kunnen volgen voor eind 2003, zijn de niet toegekende opleidingsdagen (1 tot 4) om te zetten in betaalde verlofdagen of - en dit is nieuw - in opleidingsdagen die je zelf kan kiezen uit het opleidingsaanbod van CEVORA.

CEVORA is het Vormingsinstituut van het ANPCB. Het opleidingsaanbod van CEVORA kan geraadpleegd worden op www.cevora.be.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek