RVP neemt taken van vzw CIMIRe over

Door: Marc Verboom | Op: 08/07/2010

Opvragen van loopbaangegevens en alle nuttige informatie over werknemerspensioenen

De vzw CIMIRe wordt ontbonden. De taken worden overgenomen door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Indien je meer informatie wenst over je loopbaan als werknemer of als je een globaal loopbaanoverzicht wenst te ontvangen (bv. in het kader van een pensioenaanvraag) kan je je voortaan wenden tot de Rijksdienst voor Pensioenen op het gratis nummer 0800/50 601, per mail naar loopbaanbeheer@rvp.fgov.be of per brief naar Dienst loopbaanbeheer - Zuidertoren - 1060 Brussel.

Op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen vind je heelwat gegevens over de toekenningsvoorwaarden tot het pensioen en de wijze waarop je pensioen berekend wordt. Je verneemt er ook welke beroepsactiviteit je als gepensioneerde mag uitoefenen en de invloed ervan op je pensioenbedrag. Sedert 25 mei kan je als werknemer of gepensioneerde werknemer de evolutie volgen van je pensioenloopbaangegevens of je pensioendossier stap voor stap volgen via de online toepassing MyPension.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek