Verplaatsingen met eigen wagen

Door: Marc Verboom | Op: 30/06/2010

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 juli 2010

Werknemers die zich voor beroepsdoeleinden met de eigen wagen verplaatsen hebben recht op een kilometervergoeding die fiscaal wordt vrijgesteld als het bedrag ervan "volgens ernstige normen" is vastgelegd. Hiervoor refereert de fiscus naar het tarief dat de overheid hanteert voor haar ambtenaren.

Het KB van 20 juli 2000 heeft deze kilometervergoeding vastgelegd als forfaitair bedrag, zonder onderscheid te maken naar het type van de wagen of de fiscale PK. Dit KB voorzag eveneens in een jaarlijkse indexering van het bedrag op 1 juli.

De omzendbrief met het nieuwe bedrag van de vergoeding werd op 17 juni 2010 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De vergoeding bedraagt 0,3178 euro per kilometer en is geldig voor de periode van 1 juli 2010 tot 30 juni 2011.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek