Vlaamse aanmoedigingspremies in vraag gesteld

Door: Marc Verboom | Op: 24/06/2010

Geen besparingen met de grove borstel

De Vlaamse regering wil in 2010 sterk besparen in de Vlaamse aanmoedigingspremies. Alhoewel de bevoegde minister van werk Philippe Muyters (N-VA) dit eerste ontkende, diende hij nadien het bestaan van een nota toe te geven.

De Vlaamse aanmoedigingspremies zijn aanvullende premies voor wie tijdskrediet neemt in het kader van het uitvoeren van zorgtaken, het volgen van een opleiding of bij vermindering van de arbeidsduur in bedrijven in moeilijkheden of herstructurering. In de social-profit (ziekenhuizen, rusthuizen, opvoedingsinstellingen, ...) is er ook een Vlaamse aanmoedigingspremie voor oudere werknemers in een landingsbaan.

Deze premies (als aanvulling op de uitkeringen van sommige vormen van het federaal tijdskrediet) beantwoorden aan een duidelijke behoefte van werknemers om te zorgen voor de ouders, kinderen, een ziek familielid of om een opleiding te volgen. Van de 30.398 premies die in 2009 in de privé-sector werden uitgekeerd zijn:
  • 97% aangevraagd om zorgverlof te nemen;
  • 64% aangevraagd door werknemers in de leeftijdsgroep van 26 tot 40 jaar.

In de social-profit werden 18% van de premies aangevraagd door oudere werknemers in een landingsbaan.

Tijdskrediet is geen verwennerij, maar voor vele werknemers pure noodzaak om arbeid en gezin te combineren. Het geeft de werknemers de mogelijkheid om een pauze in te bouwen in hun carrière of hun job werkbaar te houden en zo langer aan het werk te blijven.
Bovendien is het een maatregel die de Vlaamse overheid niet alleen geld kost maar ook geld opbrengt. Voor elk kind dat wordt opgevangen dankzij de opname van zorgverlof dient geen plaats in de kinderopvang te worden gecreëerd. De mantelzorg voor zieke familieleden reduceert de kosten in de thuiszorg.

Indien zou gesaneerd worden in de Vlaamse aanmoedigingspremies worden een aantal sociale akkoorden genegeerd, zoals het Vlaams werkgelegenheidsakkoord uit 1993 en de lopende VIA-akkoorden in de social-profit. Bovendien wordt dan ingebroken in een aantal sectorale en bedrijfsakkoorden waarin deze premies voorzien worden. 

Als Vlaanderen actief een eigen beleid wil voeren rond het stimuleren van werkbare jobs en een betere combinatie van arbeid en gezin dan kan ze niet met de grove borstel door de aanmoedigingspremies gaan.

Het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB brachten daarom op vrijdagmorgen 18 juni 2010 om 9u30, voor de Vlaamse ministerraad, hun militanten bijeen op het Martelarenplein in Brussel om hen te informeren over de op til zijnde besparingen in het beleidsdomein werk en om aan minister Muyters duidelijk onze ongerustheid over te brengen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek