Op 13 juni naar de stembus

Door: Marc Verboom | Op: 03/06/2010

Welke partijen verdedigen het bediendestatuut?

In hun kiesprogramma's blijven de politieke partijen vaag over hun standpunten met betrekking tot het bediendestatuut dat de laatste tijd meer en meer onder vuur komt te liggen. Daarom heeft de BBTK de verschillende democratische partijen aangeschreven en stelde de partijen 3 specifieke vragen over de toekomst van het bediendestatuut:
  1. Gaat u akkoord dat het wegwerken van de verschillen tussen het arbeiders- en bediendestatuut niet kan gebeuren door het afbouwen van de rechten van de bedienden (en meer specifiek de opzeggingstermijnen), maar integendeel door meer rechten toe te kennen aan de arbeiders?
  2. Vindt u dat de kost voor het wegwerken van de verschillen tussen de 2 statuten (en meer bepaald het optrekken van de opzeggingstermijnen van de arbeiders) moet worden gedragen door de werkgevers en niet door de collectieviteit? Net zoals dat vandaag het geval is zal het bedrijf dat ontslaat de opzegvergoeding moeten betalen en niet de sociale zekerheid.
  3. Bent u van mening dat deze discussie in handen moet blijven van de sociale gesprekspartners, die het terrein kennen en de materie beheersen?
In de volgende brochure www.bbtk.org/nieuws/Documents/BrochureNL_2.pdf  vind je de antwoorden van de partijen. Onze beoordeling kan je in één oogopslag lezen in www.bbtk.org/nieuws/Documents/beoordeling_verk_NL.pdf .

Op de website www.jecontractingevaar.be vind je de volledige antwoorden.

Meer dan 2 miljoen bedienden trekken op 13 juni naar de stembus.
Het is belangrijk om het standpunt van de partijen over het bediendestatuut mee te nemen in je keuze.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek