Ontslagnemende regering verlengt éénzijdig crisismaatregelen

Door: Marc Verboom | Op: 06/05/2010

Zonder advies Nationale Arbeidsraad

Het gaat om een pakket van 3 maatregelen (zie berichten dd. 21/5/2009 en 17/12/2009):
  • een collectieve arbeidsduurvermindering met 1/4 of 1/5 van de arbeidstijd, gekoppeld aan een vermindering van de RSZ-bijdragen voor de werkgever;
  • een individuele vermindering met 1/5 of 1/2 van de arbeidsprestaties, gekoppeld aan een RVA-uitkering ("crisistijdskrediet");
  • een collectieve volledige of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst, gekoppeld aan een werkloosheidsuitkering van de RVA ("tijdelijke werkloosheid voor bedienden").

Deze maatregelen waren oorspronkelijk van toepassing van 1 juli tot 31 december 2009. Ze werden midden december 2009 een eerste keer door de regering éénzijdig verlengd tot 30 juni 2010.

De maatregelen worden opnieuw, zonder enig overleg, verlengd tot 30 september 2010. Bovendien wordt de mogelijkheid voorzien ze, na advies van de Nationale Arbeidsraad, te verlengen tot 31 december 2010.

De bediendevakbonden verwonderen zich over de verlenging van de crisismaatregelen zonder dat er enig overleg is geweest met de vakbonden en de werkgevers in de Nationale Arbeidsraad en dat op een ogenblik dat de discussies over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden aan de gang zijn. Volgens de wet waren de crisismaatregelen alleen te verlengen na een unaniem advies van de NAR en op basis van een significante vooruitgang van de onderhandelingen over de harmonisering van de statuten. Een verlenging van de 3de maatregel kan alleen maar binnen een globaal kaderakkoord over het wegwerken van de verschillen in het arbeiders- en het bediendestatuut.

Als BBTK onderstrepen we nogmaals dat de onderhandelingen over de statuten van arbeiders en bedienden niet kunnen leiden tot de afbraak van het bediendestatuut en de van toepassing zijnde opzeggingstermijnen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek