Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht t.g.v. vulkaanaswolk

Door: Marc Verboom | Op: 21/04/2010

RVA heeft een aantal maatregelen genomen

Door de aswolk als gevolg van de uitbarsting van de vulkaan op Ijsland werd het grootste gedeelte van het Europese luchtruim gesloten. Deze situatie kan een aantal problemen veroorzaken ten aanzien van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zowel in hoofde van de werkgever als van de werknemer.

In dit geval kan de arbeidsovereenkomst wegens "overmacht" niet uitgevoerd worden. Overmacht veronderstelt een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt.

De RVA heeft in dit verband de gevolgen van de aswolk (sluiting van het Europees luchtruim) "erkend" als overmacht. Dit betekent dat:
  • het personeel dat door de werkgever niet kan tewerk gesteld worden (bv. wegens gebrek aan grondstoffen) recht heeft op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht; de RVA zal voor ieder bedrijf nagaan of de voorwaarden vervuld zijn;
  • de werknemers die in het buitenland zijn komen vast te zitten en die niet tijdig op het werk kunnen raken, kunnen in het kader van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht een uitkering ontvangen; de situatie wordt werknemer per werknemer door de RVA onderzocht.

Als de voorwaarden vervuld zijn krijgt de werknemer ofwel 75% van zijn/haar loon (begrensd tot 2.206,46 euro bruto per maand) als hij/zij gezinshoofd of alleenstande is, ofwel 70% van het begrensde bruto loon als hij/zij samenwonend is.
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek