Resultaatsgebonden voordelen

Door: Marc Verboom | Op: 09/04/2010

Nieuw maximaal bedrag voor 2010 waarin al dan niet rekening wordt gehouden met de index

Sinds 1 januari 2008 bestaat het stelsel van de "niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen". Dit is een moeilijke benaming voor voordelen (bonussen) bovenop het loon, die niet periodiek terugkeren en als het bedrijf bepaalde vooraf duidelijk omschreven en objectief meetbare resultaten behaalt. Het gaat om een collectief toe te kennen voordeel voor alle werknemers of een bepaalde groep van werknemers in het bedrijf.

Het maximumbedrag van deze bonus waarop geen enkele socialezekerheidsbijdrage of belasting is verschuldigd bedroeg 2.314 euro netto in 2009 (2.200 euro in 2008). Gezien de deflatie is het maximumbedrag voor 2010 gedaald tot 2.299 euro netto.

Niettegenstaande de verlaging van het bedrag t.g.v. de deflatie tot 2.299 euro netto hebben fiscus en RSZ beslist onder bepaalde voorwaarden het bedrag te behouden op 2.314 euro netto. Er zijn dus 2 bedragen van kracht voor het jaar 2010:
  • 2.314 euro netto voor de bonussen waarvan overeenkomst (en dus de vooropgestelde doelstellingen en voorwaarden) ten laatste op 30 september 2009 is gesloten en de doelstellingen waaraan de bonussen zijn verbonden hoofdzakelijk verwezenlijkt worden op basis van prestaties in 2009;
  • 2.299 euro netto voor de bonussen op basis van een overeenkomst die dateert vanaf 1 oktober 2009.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek