Tussenkomst vervoerskosten in ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 04/03/2010

Heeft de tariefaanpaasing van de NMBS een gevolg op de terugbetaling door de werkgever?

De NMBS heeft vanaf februari haar jaarlijkse tariefverhoging toegepast. Gemiddeld stijgen de tarieven van een maandabonnement met 0,57%. Afhankelijk van het gebruikte vervoermiddel heeft deze tariefverhoging al dan niet een invloed op de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer.

Vervoer per trein

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009 - 2010 is de werkgeverstussenkomst in het openbaar vervoer vanaf 1 februari 2009 verhoogd van gemiddeld 60% tot gemiddeld 75%. Het percentage schommelt in functie van de afstand van het traject: voor kortere afstanden bedraagt de tussenkomst 71,8% (vroeger 56%) en voor langere afstanden 78,5% (vroeger 64,9%).

De werkgeverstussenkomst op basis van deze percentages ligt vast voor een periode van 2 jaar (tot 31 januari 2011). Voor de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer per trein is er dus dit jaar geen aanpassing.


Derdebetalersregeling

Wanneer in de onderneming een derdebetalersregeling bestaat waarbij de werkgever voor 80% tussenkomt in de prijs van het treinabonnement en de overheid de overige 20% ten laste neemt, heeft de tariefverhoging van de NMBS op 1 februari 2010 wel een (kleine) invloed.


Privé-vervoer

In de sector ANPCB (PC 218) is de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer verplicht van zodra de afstand van de woonplaats tot de plaats van tewerkstelling ten minste 3 km bedraagt en op voorwaarde dat de jaarlijkse bruto bezoldiging niet meer dan 19.831,48 euro (*) bedraagt.

De tussenkomst van de werkgever bedraagt in dit geval 50% van het maandabonnement 2de klas. De tariefverhoging van de NMBS op 1 februari 2010 heeft bijgevolg een kleine verhoging van de werkgeverstussenkomst tot gevolg (0,25 tot enkele euro's per maand).


(*) het bedrag van 19.831,48 euro wordt per 1 juli 2010 verhoogd tot 24.000 euro zodat meer bedienden, die hun eigen vervoermiddel gebruiken, een tussenkomst in het woon-werkverkeer zullen ontvangen

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek