Bedrijfswagen: nieuwe berekening voordeel

Door: Marc Verboom | Op: 20/01/2010

Invloed van CO2-uitstoot en CO2-coëfficiënt

Een bedrijfswagen waarover de werknemer beschikt voor privé-doeleinden vormt een belastbaar voordeel in natura. Vanaf 1 januari 2010 is het belastbaar voordeel niet langer alleen afhankelijk van de fiscale PK en de (geschatte) totale afstand die jaarlijks voor privé-doeleinden wordt afgelegd.

De parameters die het voordeel in natura bepalen zijn vanaf 1 januari 2010:
  • de totale afstand die jaarlijks voor privé-doeleinden wordt afgelegd;
  • de CO2-uitstoot;
  • de C02-coëfficiënt.

Het aantal privé-kilometers wordt (zoals voor 2010) forfaitair vastgelegd op 5.000 of 7.500 km naargelang de afstand van de woonplaats tot het werk (enkele rit) respectievelijk ten hoogste 25 km of meer dan 25 km bedraagt.

De CO2-coëfficiënt staat in functie van het motortype:
  • 0,0021 euro voor een wagen met een motor op benzine, LPG of aardgas;
  • 0,0023 euro voor een wagen met dieselmotor;
  • 0,10 euro voor een wagen met elektrische motor.

De coëfficiënten worden voortaan jaarlijks op 1 janauri geïndexeerd.

De CO2-uitstoot is de CO2-uitstoot van de wagen volgens de fabrikant.

Het belastbaar voordeel is gelijk aan het forfaitair aantal privé-kilometers (5.000 of 7.500 km) x CO2-uitstoot x CO2-coëfficiënt.

De vergelijking tussen het oude en het nieuwe "systeem" en het voordeel of nadeel voor de werknemer hangt af van de technische kenmerken van de bedrijfswagen.

Onderstaande tabel maakt duidelijk dat werknemers in de nieuwe CO2-regeling meer zullen betalen (en dus minder netto loon overhouden) voor een ("oudere") bedrijfswagen met een lage fiscale PK en een hoge CO2-uitstoot. Daarentegen doet de werknemer in de nieuwe CO2-regeling voordeel met een minder vervuilende wagen, zelfs met een hogere fiscale PK.


PK      CO2    
5.000 km - maandelijks voordeel berekend op PK                                            
5.000 km - maandelijks voordeel berekend op CO2                                                                                              verschil   
9
10
11
11
149
164
128
125
124,17
137,38
150,58
150,58
130,38
157,17
122,67
119,79
+ 6,21
+19,79
- 27,91
- 30,79
         Kan een werknemer een wagen met een lagere CO2-uitstoot eisen?
Een werknemer die met een bedrijfswagen met een hoge CO2-uitstoot rijdt kan geen groenere wagen eisen als het type wagen contractueel is vastgelegd (tenzij mits akkoord van de werkgever). 
In de regel zal de werknemer het einde van het leasingcontract moeten afwachten. De werkgever zal niet akkoord gaan met de meerkost aan de leasingmaatschappij bij een verandering van wagen tijdens de looptijd van het leasingcontract. 

Mag de werkgever éénzijdig het wagenpark wijzigen?
Omdat groene wagens met een lage CO2-uitstoot fiscaal interessanter worden wil de werkgever het wagenpark aanpassen. Er is geen probleem indien hij vergelijkbare modellen aanbiedt. De werkgever kan hetzelfde merk en model aanbieden met een lagere CO2-uitstoot of een ander merk in dezelfde prijsklasse. De bedrijfswagen maakt immers deel uit van de loonvoorwaarden van de werknemer. Het loon is een essentieel bestanddeel van de arbeidsvoorwaarden en kan dus niet éénzijdig gewijzigd worden (tenzij mits een financiële compensatie).

Op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu staat een berekeningsmodule www.energievreters.be/auto


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek