Vlaamse jobkorting flink ingeperkt

Door: Marc Verboom | Op: 18/01/2010

Wat rest er van de Vlaamse jobkorting?

Sinds 2007 geeft de Vlaamse regering een korting op de personenbelasting aan werknemers die in het Vlaams Gewest wonen en met een jaarlijks activiteitsinkomen (inkomstenjaar 2007) lager dan 22.000 euro.

In 2009 (inkomstenjaar 2009 - aanslagjaar 2010) werd deze maatregel gevoelig uitgebreid. Iedere inwoner van het Vlaams Gewest met een beroepsinkomen kreeg een jaarlijks belastingvoordeel van 250 euro (indien het activiteitsinkomen hoger dan 22.000 euro) en van 300 euro (indien een activiteitsinkomen tussen 5.500 en 22.000 euro). Deze korting werd in de loop van februari 2009 in 1 keer afgetrokken van de bedrijfsvoorheffing op het loon of voor de lagere inkomens (met een maandelijkse bedrijfsvoorheffing kleiner dan 300 euro) gespreid over de maanden februari, maart en april.

Na amper 1 jaar wordt de jobkorting flink ingeperkt. Om nog in aanmerking te komen in het inkomstenjaar 2010 (aanslagjaar 2011) moet het activiteitsinkomen op jaarbasis tussen 5.500 en 18.500 euro liggen. Daarmee is de doelgroep zelfs kleiner geworden dan bij de oorspronkelijke maatregel uit 2007. Bovendien zal de maximale korting nog slechts 125 euro bedragen.

Het activiteitsinkomen wordt per echtgenoot berekend en is het netto bedrag van de beroepsinkomsten, verminderd met de vervangingsinkomens (werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen tijdskrediet, ...), afzonderlijke belastbare beroepsinkomsten (verbrekingsvergoeding, ...) en pensioenen.

De korting bedraagt:
  • 125 euro indien het activiteitsinkomen lager is dan 17.250 euro;
  • 125 euro verminderd met 10% van het bedrag van het activiteitsinkomen boven 17.250 euro.

M.a.w. indien het activiteitsinkomen lager is dan 17.250 euro bedraagt de jobkorting 125 euro. Indien het activiteitsinkomen bijvoorbeeld 18.000 euro bedraagt is de jobkorting = 125 euro ((18.000 - 17.250) x 10%) = 50 euro.

In tegenstelling tot het inkomstenjaar 2009, waar de korting éénmalig in februari werd toegekend, is het opnieuw de bedoeling de Vlaamse jobkorting maandelijks te verrekenen in de bedrijfsvoorheffing. De regels voor de bedrijfsvoorheffing moeten echter op dit vlak nog worden aangepast. Wordt vervolgd ...

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek