Regering verlengt crisismaatregelen

Door: Marc Verboom | Op: 17/12/2009

Geen akkoord tussen vakbonden en werkgevers

De regering nam, na het mislukken van het overleg tussen vakbonden en werkgevers, op 15 december 2009 het besluit om de crisismaatregelen te verlengen.

De eventuele verlenging in 2010 van de in het voorjaar uitgewerkte crsisimaatregelen (tot 31 december 2009) was verbonden aan 2 voorwaarden:


  • de economische situatie;
  • een duidelijke evolutie in het wegwerken van de verschillen tussen het arbeiders- en bediendestatuut.

Op dit laatste punt bleek er geen akkoord mogelijk met de werkgevers, waarop de regering de crisismaatregelen, mits een aantal aanpassingen, heeft verlengd tot 30 juni 2010. De tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden blijft bijgevolg mogelijk tot midden volgend jaar, mits volgende aanpassingen:


  • het criterium bedrijf in moeilijkheden wijzigt van een daling van 15% (i.p.v. 20%) van de omzet, productie of bestellingen;
  • het supplement boven de werkloosheidsvergoeding moet ten minste 5 euro per dag of minstens gelijk aan dat van de arbeiders in het bedrijf of de sector zijn (mits eventuele afwijkingen voor KMO's via unanimiteit in de commissie ondernemingsplannen);
  • gelijkstellingen met voltijdse tewerkstelling voor alle takken van de sociale zekerheid, het tijdskrediet en de Vlaamse aanmoedigingspremie zullen geregeld worden.

Voor de arbeiders nam de regering de beslissing tot een symbolische, maar niet onbelangrijke, extra bescherming tegen ontslag. In geval van een individueel ontslag of bij faillissement krijgen de arbeiders een extra fofaitaire "ontslagvergoeding" van 1.666 euro netto. Van dit bedrag betaalt de werkgever een derde, de RVA twee derde.

Het dossier van de harmonisering van de statuten blijft in 2010 op de tafel van de sociale partners liggen. Centraal daarin staat het wegwerken van de verschillen, waarvan het optrekken van de opzeggingstermijnen voor de arbeiders het belangrijkste punt blijft. De harmonisering van de statuten dient meer bescherming te geven aan de arbeiders, niet minder voor de bedienden. Waakzaamheid blijft geboden in 2010.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek