Regering bespaart op tijdskrediet

Door: Marc Verboom | Op: 17/12/2009

Ongeveer 30 miljoen euro in 2010 en 2011

In het kader van de begroting 2010 - 2011 bespaart de regering ongeveer 30 miljoen euro via de verstrenging van de regels voor het toekennen van uitkeringen in het kader van het tijdskrediet.

De genomen maatregelen zullen ingaan voor nieuwe aanvragen tijdskrediet vanaf 1 januari 2010. Het KB is momenteel nog niet verschenen.


1/5de tijdskrediet en halftijds tijdskrediet vanaf 50 jaar

Het recht op 1/5de tijdskrediet en halftijds tijdskrediet vanaf 50 jaar tot aan de leeftijd van (brug)pensioen blijft gevrijwaard. De voorwaarden zijn en blijven:
 • 50 jaar zijn op het moment dat het tijdskrediet ingaat;
 • 20 jaar anciënniteit hebben als werknemer;
 • 3 jaar anciënniteit hebben in de onderneming (2 jaar mits akkoord van de werkgever en 1 jaar indien ouder dan 55 jaar);
 • ten minste 3/4 van de voltijdse arbeidsduur gewerkt hebben gedurende de laatste 12 maanden op het ogenblik van de aanvraag tijdskrediet bij halftijds tijdskrediet, of
 • ten minste voltijds gewerkt hebben en 5 dagen per week gedurende de laatste 12 maanden op het ogenblik van de aanvraag tijdskrediet bij een vermindering met 1/5de.

Tussen 50 en 51 jaar zal de RVA-uitkering echter minder hoog zijn. Ze zal voortaan gelijk zijn aan de RVA-uitkering voor werknemers jonger dan 50 jaar. Zodra de leeftijd van 51 jaar bereikt wordt, wordt het bedrag opgetrokken naar het verhoogde bedrag.

Voor de nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2010 bedraagt de RVA-uitkering voor het halftijds tijdskrediet op 50 jaar:
 • 222,19 euro bruto per maand (indien minder dan 5 jaar anciënniteit in de onderneming);
 • 296,25 euro bruto per maand (indien meer dan 5 jaar anciënniteit in de odnerneming).

Vanaf 51 jaar
heeft men opnieuw recht op de verhoogde RVA-uitkering van 442,57 euro bruto per maand.


Voor de nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2010 bedraagt de RVA-uitkering voor het 1/5de tijdskrediet op 50 jaar:
 • 146,32 euro bruto per maand;
 • 188,82 euro bruto per maand (indien men alleen woont of samenwoont met 1 of meerdere kinderen waarvan ten minste 1 kind ten laste).

Vanaf 51 jaar
heeft men opnieuw recht op de verhoogde RVA-uitkering van 205,57 euro bruto per maand of 248,08 euro bruto per maand indien men alleen woont of samenwoont met 1 of meerdere kinderen waarvan ten minste 1 ten laste.


Opgelet: eventuele sectoraal of bedrijfsgebonden aanvullende uitkeringen blijven behouden!!!


Voltijds of halftijds tijdskrediet in de algemene regeling (jonger of ouder dan 50 jaar)

Ook hier blijven het recht en de voorwaarden onveranderd:
 • tijdens de laatste 15 maanden voorafgaand aan de aanvraag ten minste 12 maanden gewerkt hebben indien het gaat om voltijds tijdskrediet;
 • tijdens de laatste 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag ten minste 3/4 van de voltijdse arbeidsduur gewerkt hebben indien het gaat om halftijds tijdskrediet.

Om een RVA-uitkering te ontvangen moet je echter voortaan minstens 2 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever (i.p.v. 1 jaar voordien) op het moment van de schriftelijke aanvraag.

M.a.w. de voorwaarde om tijdskrediet op te nemen (12 maanden anciënniteit in de onderneming) wordt voortaan losgekoppeld van de voorwaarde om uitkeringen te verkrijgen (2 jaar anciënniteit in de onderneming).

De anciënniteitsvoorwaarde van 2 jaar geldt niet voor werknemers die voltijds of halftijds tijdskrediet opnemen nadat zij hun recht op ouderschapsverlof hebben uitgeput voor al hun rechthebbende kinderen en op voorwaarde dat het tijdskrediet onmiddellijk aansluit op het ouderschapsverlof. In dit geval volstaat 1 jaar anciënniteit in de onderneming. 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek