Discriminatie hogere bedienden en kaderleden

Door: Marc Verboom | Op: 02/11/2002

Studie toont discriminatie hogere bedienden en kaderleden aan

In een studie, in opdracht van BBTK, LBC-NVK en ACLVB, komt Jan Buelens (Universiteit Antwerpen) tot de conclusie dat "hogere" bedienden en kaderleden worden gediscrimineerd.

Jan Buelens ontdekte vooral problemen in de sectoren metaal, scheikunde, voeding en het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB). In deze sectoren wordt het toepassingsgebied van de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) beperkt tot de bedienden waarvan de functie is opgenomen in de sectorale functieclassificatie. Kaderleden en niet-geclassificeerde bedienden vallen dus uit de boot. Dit heeft tot gevolg dat deze bedienden geen aanspraak kunnen maken op bepaalde individuele rechten zolas brugpensioen, eindejaarspremie, vorming, ...

Bovendien worden zij uitgesloten van het collectief overleg (collectieve onderhandelingen) omdat ze niet kunnen vertegenwoordigd zijn in de vakbondsafvaardiging en de vakbondsafvaardiging hen ook niet kan vertegenwoordigen. Dit is des te erger omdat de werkgevers hier handig gebruik van maken door steeds meer bedienden (in een bedrijf soms meer dan de helft) het "statuut" kaderlid, niet-geclassificeerde bediende of vertrouwenspersoon toe te kennen.

Jan Buelens geeft als besluit van het onderzoek verschillende pistes aan, die aangewend kunnen worden om de uitsluiting ongedaan te maken.

Tijdens de komende onderhandelingen (interprofessioneel en sectoraal) zal BBTK deze studie aangrijpen om de bestaande discriminaties t.a.v. hogere bedienden en kaderleden weg te werken.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek