Eindejaarspremie uitzendkrachten 2009

Door: Marc Verboom | Op: 14/12/2009

In bepaalde gevallen heeft de uitzendkracht recht op een eindejaarspremie. De aangesloten vakbondsleden ontvangen bovendien ook een syndicale premie

Wie heeft recht op de eindejaarspremie ?

Om recht te hebben op de eindejaarspremie 2009 moet je:
  • ofwel, in de periode van 1 april 2008 tot 31 maart 2009 ten minste 65 arbeidsdagen als uitzendkracht bewijzen (de 65 arbeidsdagen als interim kunnen gepresteerd zijn bij verschillende uitzendkantoren en bij verschillende gebruikers/werkgevers);
  • ofwel, tussen 1 januari 2009 en 10 april 2009 in totaal 65 arbeidsdagen als interim gewerkt hebben;
  • ofwel, tussen 1 april 2008 en 31 maart 2009 60 arbeidsdagen als interim gewerkt hebben alvorens aangeworven te zijn als vaste werknemer in het bedrijf waar men als interim werkte.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie ?

De eindejaarspremie bedraagt 8,22% van het bruto loon verdiend als uitzendkracht tussen 1 april 2008 en 31 maart 2009. De bruto-netto berekening van de eindejaarspremie staat vermeld op de achterkant van het attest.

Wat te doen ?

In december ontvang je van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten een attest ter betaling van de eindejaarspremie. Het luik A van dit attest kan je zelf bewaren. Het luik B bezorg je ingevuld en ondertekend aan BBTK Mechelen. Het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten zal zo spoedig mogelijk het netto bedrag van de eindejaarspremie storten.

... en ook een syndicale premie ?

Als je lid bent van BBTK en je luik B aan BBTK bezorgt, zullen we ook je syndicale premie ter waarde van 90 euro betalen. Opgelet! Als je luik B rechtstreeks aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten overmaakt kunnen we je geen syndicale premie betalen.

Voor meer informatie of met vragen kan je terecht op het BBTK secretariaat.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek