Ecocheques in de sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 03/11/2009

Volgens het sectoraal akkoord 2009-2010 dienen ecocheques voor het eerst te worden betaald in december 2009

In de sector logistiek (PC 226) is de netto koopkrachtverhoging zoals voorzien in het Interprofessioneel Akkoord 2009-2010 vastgelegd in de sectorale overeenkomst van 4 mei 2009.

In principe is de koopkrachtverhoging voor 2009 en 2010 in de vorm van ecocheques. Op bedrijfsvlak kan hiervan afgeweken worden door een gelijkwaardig voordeel te voorzien (zie verder onder omzetting).

1. Ecocheques

Iedere bediende (zowel voltijds als deeltijds) heeft recht op een bedrag aan ecocheques van:
 • 125 euro in december 2009
 • en 250 euro in september 2010.

De koopkrachtverhoging van 250 euro netto is ook verworven voor de jaren na 2010. Het gaat om een recurrent en definitief verworven voordeel. De manier waaronder (onder de vorm van ecocheques) staat echter nog niet vast voor de jaren na 2010.

2. Omzetting in een ander gelijkwaardig voordeel

De omzetting van deze koopkrachtverhoging onder de vorm van ecocheques in een gelijkwaardig voordeel is voorzien in de sectorale CAO. Deze omzetting moet gebeuren voor 1 november 2009 via een CAO in de ondernemingen met een vakbondsafvaardiging of een ondernemingsakkoord indien er geen geëigende overlegorganen in de onderneming bestaan. Deze laatste moeten ter kennis gebracht worden aan de voorzitter van het paritair comité en ter goedkeuring aan het paritair comité voorgelegd worden. Ze moeten voorzien in een invulling van de koopkrachtverhoging van 125 euro netto in 2009 en van 250 euro netto in 2010.

De omzetting van de ecocheques mag niet gebeuren ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel en de enveloppe van 125 en 250 euro netto moet volledig worden ingevuld. De ecocheques zouden kunnen omgezet worden in een verhoging van de maaltijdcheques met 1 euro (werkgeversbijdrage) per maaltijdcheque. Dit is echter niet voldoende. Er zijn immers maar ongeveer 210 arbeidsdagen per jaar. Dit betekent een koopkrachtverhoging met 210 i.p.v. 250 euro in 2010 (en de volgende jaren). Het saldo tussen de totale waarde aan maaltijdcheques per jaar en 250 euro moet dan op de één of andere manier bijgepast worden (bv. door toch een bedrag van 40 euro te voorzien aan ecocheques). Voor de ecocheques zijn periodes gedekt door loon, vakantiegeld en het gewaarborgd loon bij ziekte en de periode van moederschapsverlof bovendien gelijkgestelde periodes die recht geven op ecocheques. Dit is niet het geval bij maaltijdcheques.

3. Algemene bepalingen

De ecocheques zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Deze vrijstelling is enkel van toepassing indien:
 • de nominale waarde van een ecocheque maximaal 10 euro is;
 • op de ecocheques de vermelding staat dat de geldigheidsduur beperkt is tot 24 maanden vanaf de datum van uitreiking;
 • de ecocheque uitsluitend kan gebruikt worden voor het aanschaffen van ecologische goederen en diensten (zie verder);
 • het totale bedrag van de ecocheques op jaarbasis en per werknemer niet hoger ligt dan 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010.

Bovendien mogen de ecocheques niet toegekend zijn ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel.

4. Wat kan ik kopen met ecocheques?

De ecocheques zijn enkel bedoeld voor de aankoop van ecologische goederen en diensten. De bijlage aan de interprofessionele CAO bevat in bijlage de prodcuten en diensten die in aanmerking komen voor de betaling met ecocheques (www.nar.be/CAO/cao-98.pdf). Deze zijn (en het gaat heus niet alleen om spaarlampen en compost):
 1. energiebesparing (o.a. energiebesparende toestellen (huishoudtoestellen met A-label), materialen die door de federale of gewestelijke overheid gesubsidieerd worden, producten voor isolatie van woningen, spaarlampen, ...);
 2. waterbesparing (o.a. spaardouchekop, recuperatietank voor regenwater, hulpstuk op kranen voor waterbesparing, spoelbak voor toiletten met spaarknop, ...);
 3. bevordering duurzame mobiliteit (plaatsing van roetfilter, plaatsing LPG-installatie, vervoerbewijzen openbaar vervoer, aankoop en onderhoud fiets en fietsonderdelen, cursussen eco-driving, ...);
 4. afvalbeheer (aankoop van oplaadbare batterijen en oplaadtoestellen, compostvat, gerecycleerd papier, wasbare luiers, ...);
 5. producten en diensten met een ecolabel (steeds uitgebreider assortiment zie op www.ecolabel.be/nl/ecolabel/index.html);
 6. bevordering van de natuur (aankoop duurzaam geëxporteerd hout, aankoop van bomen, buitenplanten, bloembollen, zaden, potgrond, teelaarde en meststoffen met bio-garantie en niet-gemotoriseerd tuingereedschap).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek