Ecocheques in de sector ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 03/11/2009

Volgens het sectoraal akkoord 2009 - 2010 dienen de ecocheques voor het eerst uitbetaald te worden in november 2009

In de sector van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB of PC 218) is de koopkrachtverhoging zoals voorzien in het Interprofessioneel Akkoord 2009 - 2010 vastgelegd in de sectorale overeenkomst van 16 juli 2009.

In principe is de koopkrachtverhoging voor 2009 en 2010 voorzien in de vorm van ecocheques. Op bedrijfsvlak kan men hiervan afwijken door een gelijkwaardig voordeel te voorzien (zie verder onder omzetting).

1. Ecocheques

Iemand die voltijds én gedurende de volledige referteperiode gewerkt heeft, heeft recht op een bedrag vaan ecocheques van:
 • 125 euro in november 2009
 • en 250 euro in juni 2010.

De referteperiode is de periode van 12 maanden voorafgaand aan de maand van uitbetaling van de ecocheques. Voor 2009 loopt de referteperiode bijgevolg van 1 november 2008 tot 31 oktober 2009. Voor 2010 loopt de referteperiode van 1 juni 2009 tot 31 mei 2010.

Voor een voltijdse bediende die niet gedurende de volledige referteperiode heeft gewerkt (later in dienst, vroeger uit dienst, schorsing van de arbeidsovereenkomst, ...), kan het bedrag van 125 en 250 euro herleid worden in verhouding tot de gepresteerde periode. In ieder geval zijn de periodes gedekt door loon, vakantiegeld en het gewaarborgd loon bij ziekte en de peridoe van moederschapsverlof gelijkgestelde periodes die niet in mindering kunnen gebracht worden.

De bediende die tijdens de referteperiode deeltijds is tewerkgesteld heeft recht op:

wekelijkse arbeidsduur                                    2009 2010
vanaf 4/5 van voltijds 125 euro 250 euro              
vanaf 3/5 van voltijds 100 euro                200 euro
vanaf 1/2 van voltijds 75 euro 150 euro
minder dan 1/2 voltijds 50 euro 100 euro


Ook deze bedragen kunnen nog herleid worden in functie van de reëel gepresteerde periode tijdens de referteperiode.

De koopkrachtverhoging van 250 euro netto is ook verworven voor de jaren na 2010 (het gaat om een recurrent en definitief verworven voordeel). De manier waaronder (onder de vorm van ecocheques) staat echter nog niet vast.


2. Omzetting in ander gelijkwaardig voordeel

De omzetting van deze koopkrachtverhoging onder de vorm van ecocheques in een gelijkwaardig voordeel is voorzien in de sectorale CAO. Deze omzetting moet gebeuren ten laatste op 30 oktober 2009 via een schriftelijk akkoord met de vakbondsafvaardiging (CAO). Indien deze omzetting niet gebeurt voor deze datum is de sectorale regeling met ecocheques automatisch van toepassing (zie hierboven).

Wanneer de werkgever opteert voor de omzetting moeten een aantal zaken bewaakt worden.

De omzetting van de ecocheques mag niet gebeuren ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel. Het gaat immers om een bijkomende koopkrachtverhoging.

Er moet ook over gewaakt worden dat de enveloppe van 125 en 250 euro netto (of de lagere bedragen bij deeltijdsen) volledig wordt ingevuld. De ecocheques zouden kunnen omgezet worden in een verhoging van de maaltijdcheques met 1 euro (werkgeversbijdrage) per maaltijdcheque. Dit is echter niet voldoende. Er zijn immers maar ongeveer 220 arbeidsdagen per jaar. Dit betekent een koopkrachtverhoging met 220 i.p.v. 250 euro. Het saldo tussen de totale waarde aan maaltijdcheques per jaar en 250 euro moet dan op één of andere manier bijgepast worden (bv. toch een bedrag van 30 euro aan ecocheques).


3. Algemene bepalingen

De ecocheques zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Deze vrijstelling is enkel van toepassing indien:
 • de nominale waarde van de ecocheque maximaal 10 euro is;
 • op de ecocheques de vermelding staat dat de geldigheid beperkt is tot 24 maanden vanaf de datum van uitreiking;
 • de ecocheque uitsluitend kan gebruikt worden voor het aanschaffen van ecologische producten en diensten (zie verder);
 • het totale bedrag van de ecocheques op jaarbasis en per werknemer niet hoger ligt dan 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010.

Bovendien mogen de ecocheques niet toegekend zijn ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel.


4. Wat kan ik kopen met ecocheques?

De ecocheques zijn enkel bedoeld voor de aankoop van ecologische goederen en diensten. De bijlage aan de interprofessionele CAO bevat in bijlage de producten en diensten die in aanmerking komen voor de betaling met ecocheques (www.nar.be/CAO/cao-98.pdf). Deze zijn (en het gaat heus niet alleen om spaarlampen en compost):
 1. energiebesparing (o.a. energiebesparende toestellen (huishoudtoestellen met A-label) en materialen die door de federale of gewestelijke overheid gesubsidieerd worden, producten voor isolatie van woningen, spaarlampen, ...);
 2. waterbesparing (o.a. spaardouchekop, recuperatietank voor regenwater, hulpstuk voor waterbespraing op kranen, spoelbak voor toiletten met spaarknop);
 3. bevordering duurzame mobiliteit (plaatsing roetfilter, plaatsing LPG-installatie, vervoerbewijzen openbaar vervoer, aankoop en onderhoud fiets en fietsonderdelen, cursussen eco-driving);
 4. afvalbeheer (aankoop van oplaadbare batterijen en oplaadtoestellen, compostvat, gerecycleerd papier, wasbare luiers);
 5. producten en diensten met een ecolabel www.ecolabel.be/nl/ecolabel/index.html (steeds uitgebreider assortiment producten met een ecolabel);
 6. bevordering van de natuur (aankoop duurzaam geëxporteerd hout, aankoop van bomen, buitenplanten, bloembollen, zaden, potgrond, teelaarde, meststoffen met bio-garantie en niet-gemotoriseerd tuingereedschap).
 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek