Syndicale premie erkende controleorganismen (PC 219)

Door: Marc Verboom | Op: 03/11/2009

De syndicale premie 2008 voor de bedienden in de sector erkende controleorganismen is op komst

De syndicale premie 2008 (betaalbaar in 2009) is betaalbaar aan:
  • de bedienden die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor bedienden in een onderneming die behoort tot het paritair comité van de erkende controleorganismen (PC 219);
  • de bedienden die in 2008 ten minste 1 maand tewerkgesteld waren in een onderneming van de sector én aansluitend daarop werkloos waren, in voltijds tijdskrediet of met (brug)pensioen gingen;
  • én die sinds 1 augustus 2009 bij BBTK zijn aangesloten.

De premie bedraagt 108 euro en is (alleen per overschrijving) betaalbaar van 1 november 2009 tot 15 januari 2010 na afgifte van het attest "syndicale premie" op het BBTK secretariaat.

De attesten worden aan de BBTK leden opgestuurd.

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met het BBTK secretariaat.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek