Nieuwe loongrenzen 2010

Door: Marc Verboom | Op: 28/10/2009

De nieuwe loongrenzen voor 2010 voor de proefperiode, opzeggingstermijnen, scheidsrechtelijk beding, niet-concurrentiebeding, scholingsbeding en sollicitatieverlof gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2009 verschenen de geïndexeerde loongrenzen zoals die vanaf 1 januari 2010 van toepassing zullen zijn:
  • 30.322 euro i.p.v. 29.729 euro in 2009;
  • 36.349 euro i.p.v. 35.638 euro in 2009;
  • 60.645 euro i.p.v. 59.460 euro in 2009.

Deze bedragen hebben een invloed op:
  • de duur van de proefperiode;
  • de lengte van de opzeggingstermijn;
  • de geldigheid van het scheidsrechtelijk beding;
  • de geldigheid van het niet-concurrentiebeding;
  • de geldigheid van het scholingsbeding;
  • het recht op sollicitatieverlof tijdens de opzeggingstermijn.

Zo is de duur van de proefperiode beperkt tot maximum 6 maanden indien het bruto jaarloon kleiner is dan 36.349 euro. Boven dit bedrag mag een proefperiode van maximum 12 maanden worden overeengekomen.

Is het bruto jaarloon lager dan 30.322 euro dan is de wettelijike opzeggingstermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming van toepassing als het ontslag uitgaat van de werkgever. Bedraagt het bruto jaarloon meer dan 30.322 euro dan moet de opzeggingstermijn worden vastgesteld in onderling akkoord tussen de werkgever en de bediende (met minimaal de wettelijke opzeggingstermijn) of door de rechter worden bepaald (eventueel via de zogenaamde formule Claeys).

Indien het bruto jaarloon kleiner is dan 30.322 euro is de geldigheid van een niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beperkt tot de functies vastgelegd in een (sectorale) CAO.

Een scholingsbeding kan enkel in een arbeidsovereenkomst opgenomen worden of nadien vastgelegd worden indien het bruto jaarloon hoger is dan 30.322 euro.

Is het bruto jaarloon lager dan 30.322 euro dan heeft de bediende tijdens de opzeggingstermijn recht op 2 halve dagen per week om een nieuwe job te zoeken, het zogenaamde sollicitatieverlof. Is het bruto jaarloon groter dan 30.322 euro dan is dit recht beperkt tot de laatste 6 maanden van de opzeggingstermijn. Voor deze periode heeft de bediende recht op 1 halve dag per week sollicitatieverlof.
 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek