Actiemaand call centers

Door: Marc Verboom | Op: 16/10/2009

BBTK neemt deel aan de actiemaand call centers

Naar jaarlijkse gewoonte is de maand oktober door de internationale vakbond (UNI of Union Network International) uitgeroepen tot actiemaand in de call centers.
BBTK Mechelen neemt deel aan deze actiemaand in de call centers in de regio Mechelen.

Dit jaar gaat de actiemaand door onder het motto "Need More Hands". Hiermee willen we het misbruik van flexibele uurroosters en werktijden onder de aandacht brengen.

Vandaag de dag staan de bedienden in de call centers meer dan ooit onder grote druk. Minder klanten, reorganisaties en herstructureringen staan dagelijks op de agenda. De call centers willen steeds competitiever worden door de klanten steeds meer beschikbaarheid aan te bieden en dit verhaalt zich rechtstreeks op de arbeidsomstandigheden van de bedienden. Er wordt steeds meer van hen verwacht: meer flexibiliteit en meer beschikbaarheid. Enkele voorbeelden uit de praktijk:
 • het avondwerk wordt niet steeds op een vaste dag georganiseerd waardoor het onmogelijk is om zich te engageren voor een opleiding of een ontspanningsactiviteit;
 • 6 werken zonder pauze;
 • laat moeten doorwerken tot 20u 's avonds en de volgende morgen opnieuw moeten beginnen om 8u;
 • uurroosterwijzigingen die zeer laattijdig worden doorgegeven aan de betrokken bedienden;
 • oncomfortabele werkuren zonder enige vorm van compensatie;
 • steeds vaker gebruik maken van gesplitste uurroosters;
 • ...

Even de basisprincipes van het UNI-charter rond call centers in herinnering brengen voor wat de minimumnormen voor de arbeidstijd en werklast betreft:
 • een arbeidsduur van maximum 40u per week;
 • tussen 2 werkdagen moet ten minste 12u rust zijn;
 • flexibele uurroosters kunnen enkel in en na onderling overleg tussen werknemers en werkgever;
 • werknemers van call cneters moeten inspraak krijgen over de uurroosters en de ploegenarbeid die van hen gevraagd worden;
 • de uurroosters moeten voldoende op voorhand opgemaakt en doorgegeven worden aan de werknemers;
 • de flexibele uurroosters moeten de werknemers de kans laten om een normaal en actief sociaal leven te leiden;
 • er moet rekening gehouden worden met het aanbod aan kinderopvang;
 • er moeten voldoende werknemers zijn opdat het personeel
  • kan beantwoorden aan de vraag van de klant
  • de werknemers kunnen deelnemen aan opleidingen en personeelsvergaderingen
  • om collega's met vakantie of andere afwezigheden op te vangen
  • hun professionele, familiale en sociale leven met elkaar kunnen verzoenen.

10 minuten extra pauze in oktober om deel te nemen aan de UNI call center campagne, om de vakbondsafgevaardigden te kunnen ontmoeten en om te zeggen dat we maar 2 handen hebben.

Meer info is te vinden op www.callcentreaction.org

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek