Nieuwe barema's (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 11/10/2009

De huidige leeftijdsbarema's worden vanaf oktober 2009 vervangen door ervaringsbarema's

Europa heeft gesteld dat loon betalen op basis van leeftijd discriminerend is. Daardoor worden in de sector PC 218 de huidige barema's op basis van leeftijd vervangen door ervaringsbarema's.
In uitvoering van het sectoraal akkoord van 30 juni 2009 is er op 28 september 2009 een akkoord bereikt over deze omzetting. De nieuwe ervaringsbarema's moeten toegepast worden vanaf oktober 2009.
Er zijn verschillende situaties te onderscheiden.

In dienst na 1 oktober 2009

De minimummaandlonen worden vastgelegd op basis van het aantal jaren beroepservaring.

Onder beroepservaring verstaat men de periode van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties bij de werkgever waarbij je in dienst bent evenals de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties die je voor je indiensttreding verworven hebt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Deeltijdse prestaties worden hierbij gelijkgesteld met voltijdse prestaties.

De periodes die gelijkgesteld worden met effectieve beroepsprestaties zijn:
 • periodes wegens arbeidsongeval of beroepsziekte;
 • periodes wegens ziekte of ongeval (andere dan een arbeidsongeval of beroepsziekte), met een maximum van 3 jaar;
 • periodes van voltijds tijdskrediet met thematisch verlof (ouderschapsverlof, bijstand verzorging zwaar ziek gezins- of  familielid, palliatieve verzorging), met een maximum van 3 jaar;
 • periodes van voltijds tijdskrediet, met een maximum van 1 jaar;
 • zwangerschapsverlof;
 • profylactisch verlof (periode dat je als zwangere vrouw niet mag werken omdat dit schadelijk is voor je zwangerschap);
 • periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst in het kader van de crisismaatregelen;
 • periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst die gepaard gaan met behoud van loon (vaderschapsverlof, klein verlet, ...);
 • periodes van uitkeringsgerechtigde werkloze, met een maximum van 1 jaar indien je minder dan 15 jaar beroepservaring hebt en met een maximum van 2 jaar indien je meer dan 15 jaar beroepservaring hebt.

Op het ogenblik dat je in dienst komt bij een nieuwe werkgever wordt je baremaloon (minimum te betalen - meer mag, minder niet) vastgelegd:
 • volgens 1 van de 4 vastgelegde klassen waartoe je functie behoort (zie verder);
 • in overeenstemming met het aantal jaren beroepservaring (zoals hierboven gedefinieerd);
 • volgens de loonschaal I.

De loonschaal I is van toepassing vanaf het 1ste jaar van indiensttreding. Wanneer je minstens 1 jaar in dienst bent bij dezelfde werkgever evolueer je automatisch naar (de hogere) loonschaal II. De overgang van loonschaal I naar loonschaal II gebeurt in de maand die volgt op de maand waarin je minstens 1 jaar tewerkgesteld bent bij je werkgever.

Als je deeltijds werkt moet je in verhouding hetzelfde loon ontvangen dan iemand die voltijds werkt in dezelfde functie.

Wanneer je in dienst komt bij een nieuwe werkgever zal de 1ste baremieke verhoging van je wedde doorgevoerd worden op het ogenblik dat je een beroepservaring van 1 jaar bij je nieuwe werkgever hebt en nadien elke 12 maanden.


In dienst voor 1 oktober 2009

Ben je al in dienst voor 1 oktober 2009 dan wordt op 1 oktober 2009 een fictieve beroepservaring vastgelegd. Deze fictieve beroepservaring is het aantal jaren dat in het beroepservaringsbarema overeenstemt met het baremieke loon dat op 30 september 2009 van toepassing is (er verandert dus niets).

Ben je minder dan 1 jaar in dienst dan verandert er wel iets. Je gaat immers over van loonschaal I naar (de hogere) loonschaal II na 12 maanden in dienst bij je werkgever. Voordien was deze overgang voorzien na 3 jaar bij dezelfde werkgever en bovendien in dezelfde functie. 

De baremasprongen vinden verder iedere 12 maanden plaats.


Jongerenbarema's

De sector heeft specifieke barema's voor jongeren voorzien. Indien je jonger bent dan 21 jaar ontvang je:
 • 95% van het loon aan 0 jaar ervaring (volgens de klasse) als je 20 jaar bent;
 • 90% van het loon aan 0 jaar ervaring (volgens de klasse) als je 19 jaar bent;
 • 85% van het loon aan 0 jaar ervaring (volgens de klasse) als je 18 jaar bent;
 • 80% van het loon aan 0 jaar ervaring (volgens de klasse) als je 17 jaar bent;
 • 75% van het loon aan 0 jaar ervaring (volgens de klasse) als je 16 jaar bent.


Nieuwe loonbarema's (vanaf oktober 2009)

De loonschalen I en II blijven bestaan. De loonschaal I is van toepassing in het eerste jaar van indiensttreding. Wanneer je minstens 1 jaar in dienst bent bij dezelfde werkgever evolueer je naar loonschaal II. De overgang van loonschaal I naar loonschaal II gebeurt in de maand die volgt op de maand waarin je 12 maanden tewerkgesteld bent bij je werkgever. (Dit is een aanzienlijke verbetering daar voorheen de overgang gebeurde na 3 jaar in dezelfde functie en bij dezelfde werkgever).

Onderstaande loonschalen geven zowel de leeftijd als jaren beroepservaring weer om de overgang duidelijk te laten zien.


loonschaal I (minder dan 1 jaar dienst)
leeftijd ervaring klasse A klasse B klasse C klasse D
21 jaar 0  1.505,69  1.568,44  1.590,61  1.715,77
22 jaar 1  1.510,23  1.577,42  1.590,61  1.727,12
23 jaar 2  1.514,73  1.586,44  1.626,49  1.738,28
24 jaar 3  1.519,29  1.595,52  1.658,01  1.749,65
25 jaar 4  1.523,87  1.607,75  1.689,54  1.793,80
26 jaar 5  1.528,33  1.620,20  1.721,18  1.833,05
27 jaar 6  1.532,87  1.629,60  1.752,70  1.872,25
28 jaar 7  1.537,35  1.653,14  1.784,35  1.911,37
29 jaar 8  1.542,20  1.676,72  1.816,01  1.950,62
39 jaar 9  1.554,71  1.700,22  1.847,66  1.989,63
31 jaar 10  1.567,27  1.723,88  1.879,20  2.029,03
32 jaar 11  1.577,93  1.743,80  1.910,81  2.068,05
33 jaar 12  1.588,52 1.763,48 1.942,39 2.107,35
34 jaar 13  1.599,25 1.783,40 1.967,34 2.146,48
35 jaar 14  1.609,74 1.803,14 1.992,21 2.185,71
36 jaar 15  1.620,20 1.823,01 2.017,17 2.218,64
37 jaar 16  1.630,58 1.829,44 2.042,04 2.251,55
38 jaar 17  1.641,02 1.835,81 2.066,98 2.284,44
39 jaar 18  1.651,44 1.842,34 2.074,07 2.317,41
40 jaar 19  1.651,44 1.848,73 2.081,21 2.350,36
41 jaar 20  1.651,44 1.855,20 2.088,37 2.362,03
42 jaar 21  1.651,44 1.861,76 2.095,66 2.373,75
43 jaar 22  1.651,44 1.868,11 2.102,84 2.385,48
44 jaar 23  1.651,44 1.874,55 2.110,17 2.397,09
45 jaar 24  1.651,44 1.880,99 2.117,37 2.408,68
46 jaar 25  1.651,44 1.887,40 2.124,71 2.420,27
47 jaar 26  1.651,44 1.893,86 2.131,92 2.431,89loonschaal II (na 1 jaar dienst)
leeftijd ervaring klasse A klasse B klasse C klasse D
22 jaar 1 1.551,01  1 .620,01  1.633,56  1.773,75
23 jaar 2 1.555,63  1.629,27  1.670,41  1.785,21
24 jaar 3 1.560,31  1.638,60  1.702,78  1.796,89
25 jaar 4 1.564,78  1.651,05  1.735,24  1.842,51
26 jaar 5 1.569,37  1.663,89  1.767,79  1.882,93
27 jaar 6 1.573,93  1.673,58  1.800,20  1.923,20
28 jaar 7 1.578,57  1.697,76  1.832,78  1.963,53
29 jaar 8 1.583,66  1.722,09  1.865,39  2.003,83
30 jaar 9 1.596,49  1.748,23  1.897,91  2.044,07
31 jaar 10 1.609,43  1.770,58  1.930,43  2.084,52
32 jaar 11 1.620,44  1.791,04  1.962,90  2.124,76
33 jaar 12 1.631,31  1.811,28  1.995,36  2.165,13
34 jaar 13 1.642,30  1.831,79  2.021,04  2.205,45
35 jaar 14 1.653,14  1.852,14  2.046,60  2.245,82
36 jaar 15 1.663,89  1.872,52  2.072,27  2.279,68
37 jaar 16 1.674,56  1.879,14  2.097,93  2.313,50
38 jaar 17 1.685,24  1.885,71  2.123,59  2.347,40
39 jaar 18 1.695,93  1.892,45  2.130,86  2.381,28
40 jaar 19 1.695,93  1.899,06  2.138,19  2.415,20
41 jaar 20 1.695,93  1.905,73  2.145,60  2.427,22
42 jaar 21 1.695,93  1.912,33  2.153,09  2.439,26
43 jaar 22 1.695,93  1.918,93  2.160,46  2.451,32
44 jaar 23 1.695,93  1.925,65  2.168,07  2.463,34
45 jaar 24 1.695,93  1.932,22  2.175,48  2.475,23
46 jaar 25 1.695,93  1.938,84  2.183,03  2.487,10
47 jaar 26 1.695,93  1.945,42  2.190,40  2.499,11


Functieclassificatie

Vanaf 1 januari 2010 gaat in de sector PC 218 een nieuwe functieclassificatie in om de sterk verouderde te vervangen.
In een totaal nieuw systeem zijn 69 voorbeeldfuncties volgens een analytisch systeem in 4 klassen ingedeeld. Tot eind 2009 blijft de indeling van de functies verlopen volgens de (beschrijvende) criteria bepaald in de CAO van 29 mei 1989.

Meer hierover in een volgend bericht.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek