Crisismaatregelen niet zomaar verlengen

Door: Marc Verboom | Op: 10/10/2009

Bediendevakbonden evalueren crisismaatregelen

Her en der wordt al gesproken over de verlenging van de crisismaatregelen in 2010. De regering werkt aan haar begroting voor 2010 en 2011 en wil, met premier Van Rompuy op kop,  voor 2010 al inschatten wat de budgettaire weerslag kan zijn van een verlenging van de crisismaatregelen. De werkgevers steken niet onder stoelen of banken dat zij snel een verlenging willen.

Ter herinnering: wat zijn deze crisismaatregelen weer?

De wet van eind juni 2009 voorziet de mogelijkheid voor collectieve arbeidsduurvermindering, individueel tijdskrediet en de tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden. Het is voornamelijk deze laatste maatregel die met argusogen is bekeken. Ook door ons. De wet voorziet deze maatregelen tot het einde van dit jaar. Een verlenging kan voor een bijkomende periode van 6 maanden (tot 30 juni 2010) op voorwaarde dat de economische situatie dit rechtvaardigt en na advies van de Nationale Arbeidsraad (werkgevers en vakbonden). Dit advies moet rekening houden met de vooruitgang van de onderhandelingen over de harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut.


Gebruik van de crisismaatregelen (nog) niet groot

De cijfers van de RVA over het gerbuik van de crisismaatregelen geven aan dat er eind augusuts +/- 1.200 bedienden een crisisuitkering kregen. Wij hebben weet van 6 sectoren waar een CAO is afgesloten, van een 50 tal CAO's op bedrijfsvlak en ongeveer 500 bedrijfsplannen (voor KMO's) die zijn goedgekeurd voor bedrijven zonder syndciale afvaardiging. Er kan dus moeilijk gezegd worden dat er massaal gebruik gemaakt wordt van de crisismaatregelen. Op het eerste zicht zou men kunnen zeggen des te beter omdat dit zou kunnen betekenen dat het toch niet zo slecht gaat in onze bedrijven. Niets is minder waar: ondertussen herstructureren de werkgevers en gaan ze over tot collectief ontslag. Vele werkgevers zien dus het gebruik van de crisismaatregelen niet zitten. Nochtans waren het de werkgevers die in het voorjaar alles gedaan hebben om die van de regering te verkrijgen en die nu al een verlenging vragen.


Verlenging al aan de orde?

De hoger geciteerde cijfers zullen de komende weken en maanden nog (lichtjes) stijgen. Het effect van de CAO's en de goedgekeurde bedrijfsplannen met crisismaatregelen zal dan pas ten volle tot uiting komen. Wij zijn echter van mening dat de verlenging nu niet zomaar kan. Een grondige evaluatie van de toepassing dringt zich op. Wat de economische situatie eind dit jaar zal zijn is nog moeilijk te voorspellen. En de belangrijkste (ook in de wet hernomen) voorwaarde voor een verlenging is nog helemaal niet ingevuld. Een vooruitgang in het dossier van de harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut is er helemaal niet. Het debat is nog eens niet opgestart. We blijven stellen dat voor ons de harmonisering er een moet zijn die het statuut van de arbeiders optilt naar dat van de bedienden.

Serieuze aanpassingen gevraagd

Moest de regering toch al over een verlenging beslissen dan vragen we serieuze aanpassingen:
  • een sectorale omkadering is noodzakelijk; ervaring met de nu al bestaande sectorakkoorden terzake tonen aan dat dit het beste werkt; met akkoorden in alle sectoren die de voorwaarden bepalen voor alle bedrijven van de sector zou de commissie bedrijfsplannen grotendeels overbodig worden; de enige nog nodige controle op de economische criteria gebeurt via de RVA;
  • aangezien de maatregelen er zijn om ontslagen te vermijden dient werkzekerheid een verplichting te zijn;
  • in bedrijven met een syndicale afvaardiging moet het sociaal overleg gerespecteerd worden;
  • bedrijven die de maatregelen wensen te verlengen in 2010 moeten een nieuw ondernemingsplan indienen of een CAO afsluiten; de economische toestand van het bedrijf kan immers veranderd zijn;
  • de wet moet een minimumbedrag opleggen voor de aanvullende vergoeding te betalen door de werkgever in geval van het gebruik van de tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst voor de bedienden; een sectorale omkadering zou dit kan ondervangen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek