Betaalde feestdagen 2010

Door: Marc Verboom | Op: 09/09/2009

Voor 15 december 2009 moeten de vervangingsdagen voor feestdagen die in 2010 samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2010 op de volgende data:


  • vrijdag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 5 april: Paasmaandag
  • zaterdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 13 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 24 mei: Pinkstermaandag
  • woensdag 21 juli: nationale feestdag
  • zondag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • maandag 1 november: Allerheiligen
  • donderdag 11 november: Wapenstilstand
  • zaterdag 25 december: Kerstmis

Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2010 is dit het geval voor zaterdag 1 mei (te vervangen door maandag 3 mei), zondag 15 augusuts (te vervangen door maandag 16 augustus) en zaterdag 25 december (te vervangen door maandag 27 decemeber).

Op ondernemingsvlak kan men hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Dit gebeurt in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk, indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2009 tot een akkoord komen en moet een bericht worden uitgehangen en aan het arbeidsreglement worden toegevoegd waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdagen van de feestdagen of de toekenning van de individuele compensatiedagen vermeld staan.
  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek