Vakantieregeling 2010 in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 08/09/2009

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen

1. wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2010 op volgende data:
  • vrijdag 1 januari : Nieuwjaar
  • maandag 5 april : Paasmaandag
  • zaterdag 1 mei : Feest van de Arbeid
  • donderdag 13 mei : Hemelvaartdag
  • maandag 24 mei : Pinkstermaandag
  • woensdag 21 juli : nationale feestdag
  • zondag 15 augustus : Maria Hemelvaart
  • maandag 1 november : Allerheiligen
  • donderdag 11 november : Wapenstilstand
  • zaterdag 25 december : Kerstmis

De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen op de eerstvolgende maandag. Voor 2010 is dit van toepassing op de wettelijke feestdagen van zaterdag 1 mei, zondag 15 augustus en zaterdag 25 december.

De vervangingsdag kan echter op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere bediende afzonderlijk.

In elk geval moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2009.

2. regionale verlofdag

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag: in Vlaanderen (zondag 11 juli), in Brussel (zondag 11 juli of maandag 27 september), in Wallonië (maandag 27 september) en in het Duitstalig landsgedeelte (maandag 15 november).

Wanneer een regionale verlofdag samenvalt met een zaterdag of zondag wordt een vervangingsdag toegekend. De modaliteiten van toekenning en vervanging moeten bepaald worden op het vlak van de onderneming. Zo kan de regionale verlofdag op een andere dag collectief of individueel worden toegekend.

3. conventionele halve verlofdagen

In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf  's middags op tweede Nieuwjaarsdag (zaterdag 2 januari), Goede Vrijdag (vrijdag 2 april), Allerzielen (dinsdag 2 november) en tweede Kerstdag (zondag 26 december).

De conventionele halve verlofdagen van zaterdag 2 januari en zondag 26 december worden aan iedere bediende individueel toegekend.

Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bv. door iedere bediende vrij te kiezen).

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek