Ontwerpakkoord ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 18/06/2009

Een belangrijke stap vooruit ...

In de nacht van 17 op 18 juni hebben de vakbonden een ontwerpakkoord kunnen afsluiten voor ALLE 400.000 bedienden van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB) of PC 218.

Onze eisen zijn grotendeels ingevuld, onder meer dank zij de steun van de militanten tijdens de onderhandelingen.

BELANGRIJKSTE PUNTEN
 • 125 euro netto in 2009 en 250 euro in 2010 voor alle bedienden van de sector. Er zijn geen afwijkingen voor bepaalde subsectoren waar de werkgevers op aan stuurden;
 • verhoging van het plafond voor de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer bij gebruik van de eigen wagen (van 19.800 tot 24.000 euro bruto per jaar);
 • verhoging van de middelen voor vorming (via CEVORA);
 • verbetering van de loonbarema's: overgang van barema I naar barema II na 1 in plaats van na 3 jaar dienst in het bedrijf, verbetering van de jongerenbarema's, verbetering van de gelijkstellingen.

KOOPKRACHT


De voltijdse bedienden ontvangen een netto koopkrachtverhoging van 125 euro in november 2009 en van 250 euro in juni 2010.

De deeltijdsen krijgen de volgende verhoging:
 • indien de arbeidsduur ten minste 4/5 van de voltijdse arbeidsduur bedraagt: 125 en 250 euro;
 • indien de arbeidsduur ten minste 3/5 van de voltijdse arbeidsduur bedraagt: 100 en 200 euro;
 • indien de arbeidsduur ten minste 1/2 van de voltijdse arbeidsduur bedraagt: 75 en 150 euro;
 • indien de arbeidsduur minder dan 1/2 van de voltijdse arbeidsduur bedraagt: 50 en 100 euro.

Deze netto koopkrachtverhoging zal uitgekeerd worden onder de vorm van eco-cheques (tenzij anders op bedrijfsvlak overeengekomen wordt).
In de bedrijven met een syndicale afvaardiging moet hierrond een akkoord zijn voor 30 oktober 2009.
In de bedrijven zonder syndicale afvaardiging beslist de werkkgever, maar het moet steeds gaan om een evenwaardig voordeel.

WOON-WERVERKEER

De terugbetaling van de verplaatsingskosten bij gebruik van privé-vervoermiddelen (eigen wagen, moto) wordt vanaf 1 juli 2010 verplicht indien het bruto jaarloon hoger ligt dan 24.000 euro (voorheen 19.831,48 euro).

VORMING

Het is de bedoeling dat de participatiegraad aan de sectorale vormingen verhoogd met 5%.
Daartoe worden de werkingsmiddelen voor CEVORA, het sectoraal opleidingscentrum, verhoogd met 5%.

BRUGPENSIOEN

Het brugpensioen vanaf 58 jaar (indien ten minste 2 jaar anciënniteit in de onderneming) wordt verlengd tot 30 juni 2011.
Het brugpensioen vanaf 56 jaar met een beroepsverleden van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid en bovendien minstens 10 jaar anciënniteit in de onderneming wordt verlengd tot 31 december 2010.

TIJDSKREDIET

De maatregelen inzake tijdskrediet worden verlengd tot 30 juni 2011.

FUNCTIECLASSIFICATIE

Op basis van een analytische methode is een nieuwe functieclassificatie tot stand gekomen. De 69 voorbeeldfuncties zijn ondergebracht in 4 klassen.
De invoering is voorzien vanaf 1 januari 2010.

De lijst met voorbeeldfuncties en de klassenindeling is te verkrijgen op het BBTK secretariaat.

LOONBAREMA'S

De bestaande leeftijdsbaream's moesten ingevolge de Europese wetgeving afgeschaft worden. Het loon zal voortaan evolueren in functie van de "ervaring". Alle effectieve beroepsprestaties als werknemer, zelfstandige en ambtenaar worden in aanmerking genomen voor het bepalen van de ervaring.

Als effectieve beroepsprestaties worden gelijkgeschakeld:
 • periodes van arbeidsongeval en beroepsziekte;
 • 3 jaar in geval van ziekte;
 • 3 jaar in geval van thematisch verlof en -tijdskrediet;
 • 1 jaar in geval van gewoon volledig tijdskrediet;
 • 1 jaar in geval van werkloosheid indien minder dan 15 jaar ervaring en 2 jaar indien meer dan 15 jaar ervaring.

De huidige 2 loonschalen worden behouden, maar de overgang van loonschaal I naar loonschaal II gebeurt na 1 jaar in dienst van de onderneming (i.p.v. na 3 jaar).

De jongerenbarema's (jonger dan 21 jaar) worden behouden, maar worden verbeterd:
 • 95% van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere van 20 jaar;
 • 90% van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere van 19 jaar;
 • 85% van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere van 18 jaar;
 • 80% van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere van 17 jaar;
 • 75% van het loon aan 0 jaar ervaring voor de jongere van 16 jaar.

De loonschalen zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden en gaan in vanaf 1 oktober 2009.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek