Verlofregeling in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 28/10/2002

Vastleggen van vervangingsdagen wettelijke feestdagen en bijkomende verlofdagen dient te gebeuren voor einde van het jaar

1. wettelijke feestdagen
Van de 10 wettelijke feestdagen valt 1 november 2003 op een zaterdag. De wet bepaalt dat de wettelijke feestdagen die met een zaterdag of een zondag samenvallen in principe vervangen worden door de eerstvolgende maandag. Indien men niets anders vastlegt, wordt maandag 3 november 2003 automatisch de vervangingsdag van zaterdag 1 november 2003.
De vervangingsdag kan evenwel op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij door iedereen vrij te kiezen. De beslissing wordt genomen in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere bediende.
In ieder geval moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2002.

2. regionale verlofdagen
In de sector heeft men recht op de regionale verlofdag. Naargelang een tewerkstelling in Vlaanderen, Brussel, WalloniŽ of het Duitstalig landsgedeelte is dit 11 juli, 27 september of 15 november. De modaliteiten van toekenning en vervanging van de regionale verlofdag kunnen bepaald worden op het vlak van de onderneming.

3. conventionele halve verlofdagen
In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, zijnde 2 januari, 18 april, 2 november en 26 december 's namiddags. De conventionele halve verlofdag van 2 november 2003 (zondag) is door elke bediende vrij te kiezen. De 3 andere halve verlofdagen kunnen in de onderneming op een andere dag (hetzij collectief, hetzij individueel) worden vastgelegd.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek