Recht op outplacement in het ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 28/10/2002

Invulling van het recht op outplacement toegevertrouwd aan CEVORA

Het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen, zoals vastgelegd in CAO 82 (zie Actualiteit - sociaal nieuws), wordt in de sector ANPCB ( PC 218 ) toevertrouwd aan CEVORA, het sectoraal vormingsinstituut.

Ontslagen bedienden die de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt en op het moment van ontslag tenminste 1 jaar ononderbroken anciŽnniteit hebben, kunnen hun aanvraag voor outplacement rechtstreeks indienen bij Cevora.

Outplacement of ontslagbegeleiding bestaat uit een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een derde individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden, of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

In de sector is een gefaseerde begeleiding voorzien. In de eerste fase gaat het om een begeleiding van 20 uur gespreid over 2 maanden waarin naast psychologische begeleiding, sollicitatietraining, de opmaak van een persoonlijke balans en de verkenning van de arbeidsmarkt aan bod komen. Wie na 2 maanden nog geen andere betrekking heeft, kan zich inschrijven voor fase 2. In deze fase heeft men recht op opnieuw 20 uur begeleiding gespreid over 4 maanden. Wie na dat half jaar nog zonder werk blijft, heeft opnieuw recht op 20 uur begeleiding gedurende 6 maanden. In totaal heeft elke bediende dus recht op 60 uur begeleiding gespreid over 1 jaar. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in groep, afgewisseld en aangevuld met individuele momenten.

CEVORA zal het recht op outplacement grotendeels toevertrouwen aan erkende outplacementbureaus.

De ontslagen bedienden moeten hun schriftelijke aanvraag voor een outplacementbegeleiding binnen 2 maanden na het ontslag richten tot CEVORA. De betrokken bedienden moeten zich schriftelijk akkoord verklaren met het aanbod dat CEVORA hen binnen de 2 maanden doet. Bedienden die tijdens het outplacement werk vinden, maar hun betrekking terug verliezen binnen 3 maanden, kunnen terug aansluiten bij de outplacementbegeleiding tot maximaal 1 jaar na de startdatum.

Een aanvraagformulier is ter beschikking op de website www.cevora.be of 02/734.62.11.

De schriftelijke aanvraag moet vergezeld zijn van een kopij van de ontslagbrief, een kopij van de laatste arbeidsovereenkomst en het bewijs van inschrijving als werkzoekende.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek