Dossier statuut arbeiders/bedienden

Door: Marc Verboom | Op: 14/03/2009

Persmededeling

De BBTK neemt akte van de verschillende ingenomen standpunten door de vakbonden, werkgevers en politici over het dossier statuut arbeiders/bedienden.

De BBTK is van mening dat eventuele discriminaties ten aanzien van arbeiders moeten worden weggewerkt. Daarom is en blijft de BBTK voor een opwaartse harmonisering van het arbeidersstatuut naar het bediendestatuut.

Wij kunnen niet aanvaarden dat de huidige economische context gebruikt wordt om essentiële punten van het bediendestatuut ter discussie te stellen.

De BBTK is klaar om de discussie met de werkgevers op te starten.

We menen dat er nood is aan een globaal kader over alle verschillen die tussen de twee statuten bestaan, een globaal kader dat vastlegt op welke manier de opwaartse harmonisering moet worden uitgevoerd.

We stellen vast dat de werkgevers weigeren rond de tafel te gaan zitten om een globaal kader uit te werken met daarin alle punten die de twee statuten van elkaar scheiden en de manier om dit te verhelpen.

De BBTK roept de regering op om niet tussen te komen en niet te regelen wat door de werkgevers is gevraagd tegen de mening in van de vakbonden die de arbeiders en bedienden in dit land vertegenwoordigen.

De BBTK zal er met het ABVV op toezien dat het dossier in handen van de sociale partners blijft.

De BBTK herhaalt bereid te zijn om onderhandelingen op te starten over de harmonisering van de statuten binnen een globaal kader.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek