Aanhoudende werkgelegenheidscrisis vergt bijkomende sociale beleidsmaatregelen

Door: Marc Verboom | Op: 05/03/2009

Het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB willen dat de Vlaamse regering onmiddellijk bijkomende maatregelen neemt om de sociale gevolgen van de crisis te milderen

De crisis deint verder uit. Niet alleen tijdelijke werknemers maar ook meer en meer "vaste" werknemers worden het slachtoffer van herstructureringen of faillissementen. Op bedrijfsniveau zoeken de vakbonden naar mogelijkheden om het aantal ontslagen te beperken, onder meer via formules van arbeidsherverdeling. Ook de bedrijven hebben er voordeel bij om talent en ervaring maximaal in huis te houden.

De overheden moeten dergelijke onderhandelde arbeidsregelingen faciliteren. Zowel op federaal niveau als op Vlaams niveau bestaan er een aantal maatregelen:

  • op federaal niveau gaat het onder meer om de bijdrageverlaging in het kader van een arbeidsherverdeling (tegemoetkoming aan de werkgever);
  • op Vlaams niveau zijn er de aanmoedigingspremies in het kader van een arbeidsherverdeling in bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering (tegemoetkoming aan de werknemer). De werknemer moet zijn arbeidsduur verminderen met ten minste 10% van de voltijdse arbeidsregeling en na de vermindering nog ten minste 50% van de voltijdse arbeidsregeling werken. De premie kan gedurende maximum 2 jaar worden toegekend en bedraagt:
    • 146,46 euro bruto of 130,35 euro netto (arbeidsduurvermindering tot een halftijdse betrekking);
    • 87,88 euro bruto of 78,21 euro netto (arbeidsduurvermindering met minimum 20%);
    • 58,59 euro bruto of 52,15 euro netto (arbeidsduurvermindering tussen 10 en 20%).

 

Deze mogelijkheden kennen vandaag amper succes. Daarvoor zijn de voorwaarden wellicht te stringent en de bedragen van de premies veel te laag. Nochtans is er in de huidige crisiscontext op de werkvloer toenemende behoefte aan dergelijke regelingen.

Het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB stellen voor dat de aanvraagprocedures vereenvoudigd worden en de bedragen van de premies worden opgetrokken. Zo moet het inkomensverlies maximaal vermeden worden, kunnen ervaring toch in het bedrijf gehouden worden en worden werknemers niet gedwongen hun individuele recht op tijdskrediet aan te spreken.

Dergelijke anti-crisismaatregel past perfect binnen het relancebeleid van de Vlaamse overheid maar is er één van sociale aard, terwijl nu bijna uitsluitend de nadruk ligt op economische steunmaatregelen aan bedrijven.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek